Mest, de groene brandstof van de boerderij

 

Welkom op de portal van BioEnergy Farm 2, dé  portal voor informatie over kleinschalige vergisting

Hier vind u informatie over boerderijschaalvergisting in Europa. BioEnergy Farm 2 is een project dat zich volledig focust op boerderijschaal vergisters waarbij alleen mest en voerresten van de boerderij vergist worden. Op deze portal vind u marktinformatie, krijgt u via de scan inzicht in de haalbaarheid van een vergister op uw bedrijf en zijn handboeken te vinden voor de implementatie van een vergister. Daarnaast organiseert BioEnergy Farm 2 lezingen, trainingen voor experts en voor boeren en excursies naar bestaande vergisters. Wilt u daarbij aanwezig zijn? Houdt de agenda in de gaten of schrijf u in voor de nieuwsbrief!

In de meeste Europese landen is de biogassector ooit begonnen met het vergisten van mest op de boerderij. Al snel werden co-producten als mais, graan en gras toegevoegd om de gasproductie te vergroten.

Tijdens het eerste BioEnergy Farm project, waarin boeren werden geïnformeerd over co-vergisting en werden geholpen bij het schrijven van business plannen, bleek dat de houding van de sector en het publiek ten opzichte van (grootschalige) co-vergisting in de afgelopen jaren steeds negatiever is geworden. De food-feed discussie is een relevante discussie voor de biogassector in Nederland.

Ook de economische haalbaarheid van co-vergisting zakte zeer snel door dalende energieprijzen en stijgende biomassakosten. Een aantal vergisters ging failliet en de bouw van co-vergisters is sterk gereduceerd in Nederland.

Uit de biogasscan van het eerste BioEnergy Farm project bleek dat de meeste boeren alleen geïnteresseerd zijn in boerderijschaal vergisters, welke alleen mest van eigen boerderij vergisten. Dezelfde mening kwam naar voren tijdens de workshops en excursies die georganiseerd werden voor de boeren. Om de behoefte aan kennis rondom mono-mestvergisting en boerderijschaalvergisting te vervullen is dit project opgestart, BioEnergy Farm II.

Houd mij op de hoogte

 

Sign up


Disclaimer

De auteurs zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud van deze webpagina, die niet noodzakelijk de mening van de Europese Unie weergeeft. Het EASME noch de Europese Commissie zijn aansprakelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de erin vervatte informatie.

Disclaimer

Forfatterne er eneansvarlige for indholdet [på denne webside, i denne publikation osv.] Indholdet afspejler ikke nødvendigvis EU’s synspunkter. Hverken EASME eller EuropaKommissionen er ansvarlig for, hvordan oplysningerne anvendes.

Haftungsausschluss

Die alleinige Verantwortung für den Inhalt dieser Webseite liegt bei den AutorInnen. Sie gibt nicht unbedingt die Meinung der Europäischen Union wieder. Weder die EASME noch die Europäische Kommission übernehmen Verantwortung für jegliche Verwendung der darin enthaltenen Informationen.

Disclaimer

The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Disclaimer

Le contenu de cette page web n'engage que la responsabilité de son auteur et ne représente pas nécessairement l'opinion de l'Union européenne. Ni l'EASME ni la Commission européenne ne sont responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent.

Disclaimer

La responsabilità per il contenuto di questa pagina web è esclusivamente degli autori. Né l’EASME né la Commissione europea sono responsabili dell'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in detta comunicazione.

Disclaimer

Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść niniejszej witryny Treść ta niekoniecznie odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w tych treściach.