Language

Hold mig opdateret

Tilmeld dig

I de fleste europæiske lande lagde biogassektoren ud med at anvende husdyrgødning i kombination med organiske restprodukter eller energiafgrøder som majs, hvede, græs, osv., som også kan bruges som foder til dyr. I det første BioEnergy Farm projekt, hvor landbrugere blev informeret om mulighederne i biogasproduktion viste det sig, at den offentlige holdning til anlæg basreret på energiafgrøder i stor skala er blevet mere negativ i løbet af de sidste år i en række mellemeuropæiske lande. Diskussionen om fødevare-foder-brændstof er et vigtigt emne i lande som Holland, Tyskland, og Belgien. I flere lande er rammebetingelserne, som følge deraf blevet forringet for den type anlæg. Så gennemførelsen af projekter baseret på energiafgrøder falder drastisk i Tyskland, Belgien, og Holland.

Det online biogas beregningsværktøj, der blev udviklet i det første BioEnergy Farm projekt, viste, at de fleste landbrugere er interesseret i gårdbiogasanlæg som kun omsætter gødningen fra deres egen bedrift. De samme holdninger blev tilkendegivet under de forskellige workshops og ekskursioner arrangeret for landbrugerne. I Belgien har implementeringen af gårdbiogasanlæg udviklet sig så hurtigt over de sidste få år at disse anlæg nu er i flertal. BioEnergy Farm 2 projektet fokuserer på gårdbiogasanlæg, der hovedsaligt bruger egen gødning og egne foderrester, fra bedriften, som råvare.