Nyt fra projekt DEMONSTRATION AF NYE ØKOLOGISKE LØSNINGER: Mælkeproducent Jens Krogh, Ølgod, er frontløber inden for økologisk biogas. Kom og se og hør om anlæg, økonomi og fremtidsperspektiverne, når Økologisk Landsforening 22. juni kl. 10 inviterer til bedriftsbesøg.

Flere økologiske biogasanlæg kan være løftestang for større produktion. Ikke kun hos den eller de landmænd, der bygger biogasanlægget – effekten kan som ringe i vandet sprede sig i lokalområdet og føre til mere omlægning og bedre produktivitet, fordi der kommer økologisk kvalitetsgødning i omløb. Samtidig er økonomien i biogas i disse år fornuftig, og flere anlæg er da også på tegnebrættet rundt om i landet, oplyser Michael Tersbøl, udviklingschef og biogasrådgiver i Økologisk Landsforening.

– Nogle steder involverer konventionelle naboer sig i projektet med henblik på at lægge om til økologisk drift, når biogasgyllen er til rådighed. Det er den effekt, vi hele tiden har forventet, men det er meget positivt at se det ske i virkeligheden, siger han.

Flere økologiske landmænd kunne uden tvivl etablere økologiske anlæg til gavn for produktivitet, recirkulering og driftsøkonomi, men en forudsætning er naturligvis finansiering og at man har tilstrækkeligt med biomasse til anlægget – gerne mindst 2000 tons tørstof om året. Ved demo-arrangementet 22. juni vil Jens Krogh fortælle om sine erfaringer, og Michael Tersbøl giver en status over teknik og økonomi og fremlægger eksempler på, hvordan biogasgylle og økologiske gødningsregler spiller sammen.

– Biogasgylle har potentiale for at give højere udbytter i planteavlen, fordi en større del af total-kvælstoffet kan udnyttes. Samtidig kan man tildele mere totalkvælstof til markerne, når der indgår faste biomasser i biogasanlægget pga. den måde, gødningsreglerne er udformet, siger han.

Tank økologisk energi på din faglige motor

Biogas-demonstration indgår i et større plantefagligt program, som Økologisk Landsforenings Planteavlsudvalg har sammensat, så benyt muligheden til at hælde ny økologisk energi på din faglige motor. Emnerne er desuden recirkulering, vækst gennem samarbejde, proteinafgrøder samt gødningsstrategier til grovfoder.

Tid og sted: 22. juni kl. 10-15 hos Jens Krogh, Tarpvej 15, 6870 Ølgod

Se program og tilmeld dig på Økologisk Landsforenings hjemmeside: okologi.dk/kalender. Tilmelding er nødvendig senest den 19. juni af hensyn til forplejning.

Kommende arrangement

Demo: Merudbytte med biogasgylle

Tid og sted: 4. juli kl. 13-16 hos Bo Junker-Nielsen, Venning Byvej 6, 8920 Randers NV

Hør om hvordan, græs i engene ved Nørre Å bliver til gødning hos økologiske planteavlere og se effekten i marken.

Share This