Program for biogastur til Kliplev og Rendsborg

Økologiske Landsforening inviterer på en udflugt med besøg på to biogasanlæg, som er egnede til at håndtere en høj andel fast biomasse. Det ene anlæg er et agriKomp-anlæg leveret af JH Bioenergi, og det har kørt i godt et år hos økologisk mælkeproducent Hans Martin...

Biogas-økonomi-seminar 2016

Brancheforeningen for biogas inviterer til økonomiseminar d. 5. december 2016 på Hotel Legoland i Billund. Der vil man bl.a. kunne høre om emner som Halm, dybstrøelse og KOD til biogasproduktion, Biogas til transportsektoren og indlæg om klima og miljømæssig betydning...

Mejeriforeningen har besluttet at acceptere KOD

Brancheforeningen for biogas har i deres medlemsorientering i oktober oplyst, at mejeriforeningen har besluttet at acceptere, at kildesorteret organisk dagrenovation kan anvendes i biogasanlæg, hvorfra den afgassede biomasse bruges på arealer, hvor der produceres...

Indtægten fra Biogas-strøm er svær at forudsige

af Michael Tersbøl, planteavls- og biogasrådgiver i ØkologiRådgivning Danmark Hvis man tror på at naturgasprisen fortsat vil være lav kan man lave en god forretning i et gård-biogasanlæg af en vis størrelse. Prisen på solgt elektricitet er helt afgørende for økonomien...