Kom godt igang med biogast

Fra idé til realisering

Biogasprojekter til energiproduktion kræver investeringer og strukturelle tiltag på bedriften. Det er derfor vigtigt at planlægge projektet grundigt. For at sikre projektets økonomiske bæredygtighed bør det undersøges om projektet er muligt at gennemføre rent teknisk. Ved at realisere et biogasprojekt, har den projektansvarlige (f.eks. landmænd) mulighed for at udføre dele af projektet selv, afhængigt af ønsker, engagement og disponible finansielle ressourcer.

 

Især i den tidlige fase af et projekt, spiller både initiativtageren og driftslederen en vigtig rolle. Her skal de bidrage med egne oplysninger, ideer, ønsker, forventninger og beslutninger. Dette sikrer at rammerne er lokalt tilpasset og optimeret til en langsigtet og bæredygtig plan

 

Essential project development phases and central questions for implementing a biogas plant [Based on Castillo et al 2012]

Fase 1

Projekt idéen

 • Jeg ønsker at bygge et biogasanlæg på min bedrift
 • Hvad er de første spørgsmål?
 • Hvilken biomasse er tilgængelig på bedriften?
 • Hvilken slags anlægsstørrelse vil være passende?
 • Er det hver at foresætte planlægningen?

Fase 2

Vurdering via forundersøgelse

 • Jeg vil gøre mit projekt mere klart
 • Hvad er tilgængeligheden samt mængden af biomassen?
 • Hvor finder jeg information og hjælp?
 • Vil projektet være bæredygtigt fra et teknisk, økonomisk og miljømæssigt perspektiv?

Fase 3

Projektkoncept og forretningsplan

 • Hvad vil det mest bæredygtige koncept i min situation?
 • Hvordan ser min forretningsplan ud?
 • Hvad siger eksperterne?
 • Hvilket er det mest lovende koncept?
  • valg af substrat,
  • teknisk dimensionering,
  • økonomisk analyse,
  • juridisk selskabsform

Fase 4

Projektrealisering

 • Hvilke tiltag er påkrævet for at opnå accept fra nabolaget?
 • Hvilke procedurer og dokumenter er påkrævet for at få de relevante tilladelser (og tilskud)?
 • Hvilken anlægsteknologi og byggefirma skal jeg vælge?
 • Hvordan kan jeg være sikker på at projektet vil blive færdigt indenfor det forventede budget?

Fase 5

Drift af anlægget

 • Anlægget kommer i drift
 • Hvad skal jeg vide for at betjene et biogasanlæg?
 • Hvilke lovmæssige foranstaltninger, vedligehold, eksperterklæringer mm. er nødvendige for et optimalt fungerende anlæg?

Fase 6

Kontrol og vedligeholdelse

 • Kontrol procedurer
 • Vedligeholdelse
 • Dokumentation og rapportering

Language

Keep me updated!

Sign up
Share This