Phase 1: Projekt idéen

Figur: Forhold til overvejelse under udvikling af projekt idéen [CASTILLO ET AL 2012, modificeret]

Landmanden skal forholde sig til emner som tilgængeligheden af biomasse til biogas og mulighederne for transport og opbevaring, først man lægger sig fast på anlægstype. Desuden produktionskapaciteten, eget energiforbrug, såvel som muligheder for placering af anlæg og indpasning på den eksisterende gård.

Projekt idéen begynder med spørgsmål som f.eks., at hvis et biogasanlæg passer ind i bedriften, vil projektet kunne bidrage til udviklingen af bedriften, og hvilke oplysninger er nødvendige for at besvare dette spørgsmål, og efterfølgende udvikle en konkret projektidé.

Det første trin i projektet handler om alle de grundlæggende spørgsmål landmanden må stille sig når han overvejer planlægningen af et biogasprojekt. Da er det første trin i processen, indsamling af generel data, vurderinger og enkle beregninger, hvilket kan foretages af landmanden selv.

Når et biogasprojekt er i overvejelsesfasen, er det vigtigt at se hele billedet, herunder tilgængeligheden af biomasser, selve anlæggets indpasning i bedriften, energianvendelsen og anvendelsen af den afgassede gylle. Disse aspekter er præsenteret i figuren og skal tages i betragtning fra starten med det formål at foretage en velbegrundet indledende evaluering af projektet.

En indledende vurdering af projektet kræver ikke konkrete beslutninger om de ovennævnte aspekter (dette vil finde sted i den efterfølgende planlægningsfase). Formålet er snarere at sikre, at der er mindst én, eller hvis det er muligt, flere muligheder for en vellykket gennemførelse af projektet [FNR 2013].

I slutningen af det første trin under “projekt idé”, bliver projektidéen tydeligere for landmanden, takket være de første sonderinger og beregninger vedrørende fastlæggelse af biomassser, anlægskapaciteten og den producerede energi. Landmanden kan beslutte at stoppe projektet her eller fortsætte med en yderligere konkretisering af sin projektidé. Bilag 1 indeholder en checkliste om hovedaspekterne introduceret nedenfor.

Værktøjet ”online beregning” på www.bioenergyfarm.eu vil være nyttigt i den første fase.

Biomasser til rådighed

Landmanden skal undersøge hvilke biomasser, der til rådighed på bedriften, som kan anvendes til biogasproduktion. Herunder de forskellige former for husdyrgødning, foderrester og andet tilgængeligt på gården, og det vurderes også hvorvidt de vil være tilgængelige i løbet af året (kontinuerligt, sæsonbetonet, en gang om året) på lang sigt. Dette omhandler primært de letomsættelige biomasser. Biomasser med højt cellulose indhold eller “pladskrævende” som hestemøg med halm, kan forudsætte en forbehandling før anvendelse. Træbaserede biomasser er ikke egnet til biogasproduktion. Derudover bør levering af biomasse fra nærliggende landmænd eller industrier overvejes.

De følgende spørgsmål er relevante:

 • Hvilke biomasser fra egen produktion (f.eks. gylle, kløvergræs, energiafgrøder og/eller råstoffer fra produktionen så som kartoffelskræller) er tilgængelige på lang sigt?
 • Har jeg en mellemlang eller langsigtet plan om at lave ændringer på min bedrift?
 • Er mængden af biomasse produceret på bedriften nok på lang sigt til at drive biogasanlægget?
 • Er der leverandører i nærheden der kan levere biomasse løbende og på lang sigt og til hvilken pris?
 • Kan brugen af disse biomasser betale sig når lovmæssige krav tages i betragtning (spørgsmål om proportionalitet, f.eks. ved brug af risikobetonet hygiejnisk affald)
 • Er biomassen egnet til anaerob omsætning?
 • Har jeg brug for forbehandling til nogen biomassetyper?
 • Hvor mange ton er til rådighed hvert år og fremadrettet?
 • Hvilke tidligere estimerede kvaliteter skal biomassen have (biogas udbytte pr ton)?
 • Hvordan ser den omliggende infrastruktur ud – vil landmanden og/eller leverandøren være i stand til let og billigt at transportere biomassen til anlægget?
 • Etc.

Plant size and capacity

The substrate potential of the farm and the resulting biogas potential are decisive for the dimensioning and design of the biogas plant and producing energy quantity. Based on the pre-estimated substrate data the plants type, the category of the plant size and the plant capacity can firstly be estimated.

Plant technology for biogas recovery covers a very wide spectrum. There are virtually no limits in terms of component and equipment combinations. It must be noted, however, that expert analysis of plant and system suitability and capacity adaptation on a case-to-case basis are invariably required. There are several variant processes for generating biogas and many different concepts for small-scale anaerobic digestion on the market [KTBL 2013].

One question is what method or concept might be the right one for the substrate mix that will be gained from the farm. The classification of the processes for generating biogas according to different criteria [Eder 2012, KTBL 2013] like

 • dry matter content of the substrate (wet digestion or solid-state fermentation)
 • type of feed (plant runs continuously, quasi-continuously or intermittent (batch))
 • type of concept (plant with stirred vessel, compact plant, tower systems / high fermenter)
 • process temperature (mesophilic or thermophilic operation).

The plant size results significantly from the farm-produced substrate mix and its specific gas and methane yield, from which the producible biogas quantity can roughly be determined. Based on standard biogas yield values for each type of biomass used, the possible annual biogas-and methane yield can be estimated. This can be used for the dimensioning of the biogas plant and to estimate the producible energy amount. The capacity of the plant can be indicated in produced electricity (kWhel), produced heat (kWhth) or produced (raw)biogas or biomethane (m³/h).

With the online calculation tool, the first assessment on biogas production and size of the biogas plant can be checked.

The information on the plant size will also contribute to think about the adequate and acceptable location for the biogas plant and to about the question how will operate the plant.

Energy output and residues

Based on the gas formation potential of the annual substrate for the plant, the expected amount of energy can be roughly estimated. The farmer should think about how he will use the produced energy. Depending on the conversion-process (CHP, boiler or biomethane production) different types of energy or products will be produced.

For biogas typically electricity and heat will be produced in a combined heat and power plant (CHP) on the farm. The electricity can be fed into the electricity grid or used to reduce the electrical purchase of the business. The produced heat is firstly needed to hold the process temperature of the plants. Depending on the plant size, the substrate mixture (high manure content has a high heating demand) and weather conditions, a varying amount of surplus can be used on the farm for heating and warm water production. It also might be possible to deliver external heat customers (e.g. greenhouses, pig farms, neighbouring houses and enterprises).

Biogas can also be used in a boiler for heat production only or, as an alternative option to CHP, be upgraded to biomethane (natural gas quality level) and fed into the national gas grid to be delivered to the customers directly.

In addition, the fermentation produces digestate as a by-product that can be used as fertilizer and therefore partially replace mineral fertilizer.

The properties of the digestate or their ingredients are essentially determined by the materials going into the fermentation process and the anaerobic digestion itself. The positive effects on the properties of the digestate are:

 • reduction of odour by degradation of volatile organic compounds
 • extensive degradation of short-chain organic acids and thus minimizing the risk for leaf burn,
 • improving the (flow) properties and consequently reduction of leaf contamination of fodder crops and less effort during homogenization,
 • improvement in short-term nitrogen effect by increasing the content of fast-acting nitrogen and
 • destruction or inactivation of weed seeds and pathogens (human-, zoological and phytopathogenic).

Since the carbon fraction is changed by the fermentation of substrates, in essence the nutrients remain unchanged. The nutrients in the digestate are more soluble and therefore more available to plants after the anaerobic digestion process [KTBL 1999].

In addition, the digestate also carries a certain value, which can be calculated on the basis of current fertilizer prices. The value of 1 m³ manure digestate is (country specific) about 10 € per ton. Related to the value is also the transportability. At a distance of more than approx. 18 km the transport costs for digestate exceed the price for mineral fertilisers [Eder 2012] and transport is no longer feasible in economic terms.

The following main questions are of relevance:

 • Which form(s) of energy do I want to produce (electricity/ heat, heat or gas)?
 • Is the energy production only for farm-based (own) consumption?
 • Who will buy the energy?
 • Are there potential heat purchasers close to my farm?
 • Do I have to invest in a local destitution network?
 • How much heat needs to be supplied every month?
 • Will there be enough surplus heat from a small-scale biogas plant, to ensure constant delivery to external heat customers?
 • How much digestate will I produce?
 • What opportunities of post-fermentation waste management are available?
 • Will the post-fermentation waste management be an additional cost or income position?

Expected investment & benefits

Based on the rough estimation of the annual biogas yield from the available biomass and the resulting plant sizes, a first assessment of the necessary investment for the biogas plant can be done. In addition, first predications on the potential benefits and revenues can be made.

The online biogas calculations tool gives the farmer the opportunity to get a general overview on the expected plant size resulting on the on farm situation and a first idea of possible costs and benefits of the biogas project.

Type of company for biogas businesses

The question of the legal form for the construction and operation of a biogas plant must be clarified early in advance of the project. The choice of the legal form is not just a question of tax burden, but there is a significant interaction between national corporation and fiscal law, cause the taxation law has normally different consequences depending on the legal form.

In many countries, individual enterprises are very common in agriculture. With the inclusion of an agricultural activity, either through the establishment of a company or from the transfer of a business, the owner becomes an individual enterprise who scores income for tax purposes. The advantages of a legal form for the establishment or acquisition of a biogas plant often depends on the size of the biogas plant and the way in raising capital. For small scale biogas plants it may be preferable in some countries, to operate them as a side business to the farm. Thus, the legal form of the farm business is also critical for the companion business. The legal form can be individual enterprise or a business partnership, like a partnership organised under the civil code [FNR 2013, FNR 2013 b].

Biogas plants which will be run as a separate business, beside the initially farm business, might have a limited partnership or possibly a private limited company as legal forms. Differences between the individual legal forms are, for example, the liability, allocation of profits, publication requirements, capital raising and administration of a business [FNR 2013, FNR 2013 b].

The farmer should think in parallel about the nature/structure he’d like to give to his enterprise. An overview of the most relevant legal forms of company for biogas projects with characterization and description can be found in Annex 2 of the handbook (chapter 1.1).

In addition to the technical aspects of the biogas project, the fiscal aspect has to be kept in mind. This applies for example income tax, business tax or sales tax. Tax law related issues are not covered in this handbook, but they should be discussed in each case with a tax consultant or the taxation authorities.

Inspect existing plants (field reports)

For the development of a biogas project it is always beneficial to visit some existing plants as a way of acquiring experience and information. Therefore it is very helpful to get in contact with other farmers, biogas plant operator or plant builders to get information e.g. about

 • experience of existing plant operators with various components and substrate combinations
 • structural options available on the market
 • practical information about realising a biogas project as well as about the bottlenecks
 • structural/process-related problems and maybe how to solve them
 • what kind of technical solutions where found
 • experiencein theplanningandapprovalof theplant
 • assessment of the needed project run-time from planning till energy production.

Changing the project plan can cost a lot of money!

It is necessary to make project changes at the beginning of the project (as soon as possible) to have bigger positive influences in comparison to make them later in an advanced stage of the project (see Figure). Another advantage of doing this early is that costs and time are less than in advanced staged projects.

For a successful and expected course of project this means, the sooner you act in an early project stage against wrong decisions, the more influence it has on the general costs of the project and it will cost less to do these changes.

For this reasons it is extremely important to do an initial project evaluation even before a sustainability study.

Level of detail, opportunities for changes and demanded cost for changes within the process of biogas project implementation

Figure: Level of detail, opportunities for changes and demanded cost for changes within the process of biogas project implementation

Hold mig opdateret

 

Tilmeld dig

Til fase 2

Vurdering via forundersøgelse

Share This