Fase 3 – Projektkoncept og forretningsplan

Landmanden skal beslutte hvilken biogasløsning der er den mest lovende, – og som eventuelt kan realiseres. Denne del af projektudviklingen er den vigtigste og måske vanskeligste at udføre, da denne indeholder den endelige beslutning om biogasanlægskonceptet og beskrivelsen af hvert aspekt i det.

Forretningsplanen vil give landmanden mulighed for at præsentere sit gårdbiogasprojekt effektivt, især overfor myndigheder og banker.

Figur: Emner under trinnet “projektkoncept og forretningsplan” [CASTILLO ET AL 2012, modificeret]

SWOT-Analyse

Landmanden og eksperten vil sammenligne de forskellige og anlægskonceptløsninger ved at vurdere fordele og ulemper ved hver af dem. De er relateret til tekniske aspekter, miljømæssige, økonomiske og sociale betingelser, landmands rolle og forventede flaskehalse.

Sammenligningen kan foretages ved hjælp af en SWOT-analyse. Det er en vigtig del af forretningsplanen. Styrke og svaghedsanalysen bruges til systematisk observation af produkter, processer, aktiviteter og andre elementer, der skal analyseres. Analysen kan let og forholdsvis hurtigt identificere problemer og vise projektets muligheder.

Landmanden svarer på følgende spørgsmål, som kan sammenfattes i en kort tabel for hver biogasløsning/koncept:

Styrker”: Hvilke styrker er karakteristiske for projektet?

Wvagheder”: Er der svagheder der skal tages højde for?

Ouligheder”: Hvilke specielle muligheder kommer af realiseringen af projektet?

Trusler”: er der nogle trusler, specielt økonomiske, juridiske, eller tekniske trusler af projektet?

 

Tabel: Eksempel på en oversigt af en SWOT-analyse for et biogasprojekt

Et eksempel på en oversigt af en SWOT-analyse for et biogasanlægsprojekt i Tabel 2. I det første trin af SWOT analysen, skal de fire felter udfyldes med indhold.

De interne påvirkninger er faktorer, som kan blive påvirket af landmanden eller en person, der hører under projektet. Muligheder og trusler, beskriver imidlertid, virksomhedsmiljøet. Det kunne være, for eksempel, nye markeder eller stigende varmeudgifter. Trusler kan som eksempel være politisk udvikling eller faldende efterspørgsel.

De eksterne påvirkninger er faktorer, der ikke kan påvirkes af landmanden eller en person, der hører under projektet. Styrkerne kan f.eks. være markedspositioner eller vellykkede/nyttige produkter. Svagheder kan være, f.eks. ineffektive processer eller fremadrettede afhængigheder. Indsamlingen og analysen af egene styrker og svagheder vender tilbage til det interne synspunkt.

Analysen starter ideelt med aspekterne styrke og svaghed – dette indebærer en objektiv betragtning af projektet. Efterfølgende udvikling af de respektive styrker og svagheder udføres for at afgøre, om en særlig tendens kan bruges som en mulighed i, eller udgøre en risiko for, projekt. Med profilen af styrker/svagheder og de deraf følgende muligheder og trusler, er et væsentligt element i forretningsplanen udviklet.

Forretningsplan

Udarbejdelsen af forretningsplanen vil være det næste trin i konceptudviklingen. Som led i BioEnergy Farm II projektet er der udviklet en skabelon for forretningsplanen, der gør brug af resultaterne fra analyserne med førnævnte offline beregningsværktøj. Også dette kan konsulenterne fra AgroTech og Økologisk Landsforening hjælpe med. Forretningsplanen er udarbejdet og designet til at opsummere projektidéen og den nye situation for landbrugsdriften.

Forretningsplanen er et vigtigt beslutningsdokument for banker, myndigheder og eventuelt for forretningspartnere. Forretningsplanen vil opsummere alle detaljerne i det valgte projektkoncept. Den henviser til alle de oplysninger, der er udarbejdet inden for “vurderingen af forprojektet”.

Forretningsplanen består af omkring 15-18 sider og bør indeholde:

  • Formålet med investeringerne (general årsag til at investere, grunde til at investere for landmanden)
  • Beskrivelse af ikke tekniske aspekter (f.eks. fra juridisk selskabsstatus, placering, markedsanalyse, tilskud, sociale og økologiske aspekter)
  • Oversigt over tekniske aspekter samt dimensionering af biogasanlægget (tekniske beskrivelser af anlægget, krav til mængde, transport af lageret biomasse og biomasse, krav til arbejdskraft til driften etc.)
  • Økonomisk bæredygtighed inkl. tabeller med økonomisk data (investeringsplan; plan for årlige omkostninger, plan for indtægter pr. år samt plan for rentabilitet, etc.)
  • SWOT analyse
  • Yderligere forklaringer fra en bioenergi ekspert.

I en velskrevet forretningsplan er de kritiske punkter i projektet drøftet og tjekket, således, at der nu bør findes et solidt beslutningsgrundlag.

Forretningsplanen har adskillige vigtige funktioner, som f.eks.:

  • Under forberedelserne af forretningsplanen skal landmanden være kritisk overfor projektet for at undersøge projektets rentabilitet (kan anlægget implementeres I bedriften?) og er det kosteffektivt (giver der et afkast?)
  • Det er også et informativt dokument til banker eller långivere og /eller investorer. Långiverne vil efterspørge en forretningsplan, men også for forretningspartnerne er det et vigtigt dokument.

In a well-written business plan, the critical points of the project are discussed and checked. As a result, the project stands before the realization on solid ground which prevents risks by planning deficiencies.

Hold mig opdateret

Tilmeld mig

Til fase 4

Projektrealisering

Share This