Biogas produceret i rådnetanken, kan anvendes i flere forskellige installationer: til varmeproduktion, elektricitet eller opgradering af biogassen til biometan, som kan bruges som brændstof til transport eller føres til naturgasnettet. I bioenergy 2 scanningen kan der vælges flere muligheder for gas anvendelse (direkte varme, varme og elektricitet, og gas opgradering).

 

Klik på knapperne nedenfor for at finde mere information om de forskellige teknikker.

For mere information, er du velkommen til at kontakte en af vores partnere.

Kombineret kraft og varme CHP

Biogas kan anvendes som brændstof i en CHP installation. CHP betyder kombineret kraft og varme og henviser til produktionen af elektrisk energi og varme. Grundlæggende er det en gasdrevet motor forbundet med en generator. Motoren driver generatoren som producerer elektricitet. Som resultat af en intern forbrændingsmotor genererer gasmotoren også varme. Denne varme forlader motoren via udstødningsgasserne og kølervæsken. Ved at bruge varmevekslere kan denne termiske energi opfanges og bruges produktivt.

 

Ideelt er et CHP-anlæg placeret tæt på varmeforbrugeren. Det er muligt at tranportere varme, men det kræver højisolerede rør hvilket er meget omkostningsfuldt og alligevel resulterer i et varmetab. Biogas og elektricitet er meget nemmere at transportere effektivt. Er CHP-installationen placeret langt fra rådnetanken skal der yderligere foranstaltninger til for at levere varme til rådnetanken. Det kan f.eks. være en mini-CHP eller et varmelegeme baseret på biogas. Hvis rådnetanken og CHP-installationen er tæt på hinanden, leverer CHP-installationen generelt den nødvendige varmeenergi til at opretholde temperaturen i rådnetanken.

 

Biogas er generelt af en lavere kvalitet en naturgas. Dets brændværdi er lavere. Desuden kan biogas også indeholde forurenende stoffer der er skadelige for motoren så som svovlforbindelser, halogenidforbindelser, syrer og fastestoffer. Biogas behandles ofte med henblik på at reducere omfanget af forureningen samt øge effektiviteten og gasmotorens levetid. Det maximale tilladte niveau for forurening kan variere blandt forskellige producenter, så det er et område der altid skal holdes fokus på.

Biogas har i sig selv normalt et relativt lavt energiindhold (sammenlignet med naturgas) og kan brændes direkte i en kedel for at generere varmt vand og damp. Kedler har tendens til at være enkle og robuste og selvom lidt rensning af gassen er nødvendigt kan dette holde kapitalomkostningerne og driftsomkostningerne nede.

 

Det er værd at bemærke at hvis varmen bliver eksporteret, kan udgifterne til infrastruktur, til at transportere varmen, være mange gange større end udgiften til selve kedlen. Derfor er levering til et varmenetværk kun rentabelt når netværket er tæt på eller på selve bedriften. Hvis afstanden til slutbrugeren er større kan det være en fordel at transportere biogassen selv, samt installere en kedel hos slutbrugeren.

Opgradering af Biogas

I stedet for at brænde biogas af i en CHP installation for at generere el og varme, kan biogassen også føres til gasnettet. Dette er især attraktivt når der ikke er brug for varmen, genereret af en CHP. Biogassen skal opgraderes til samme kvalitet som naturgassen, før den kan føres ind i gasnettet.

 

En væsentlig forskel mellem biogas og naturgas er indholdet af metan. Som nævnt tidligere er metan indholdet i biogas mellem 50 til 60 %. Metan indholdet i naturgas ligger typisk i intervallet mellem 85 og op til næsten 100 % afhængig af land/placering. Tilførsel af rå biogas til gasnettet uden at det opgraderes vil resultere i store problemer for forbrugerne. Det meste gasudstyr er designet til gas med et bestemt indhold af metan. Så før det er muligt at lede gassen til nettet, skal CO2 og andre urenheder fjernes fra biogassen først.

 

I dag er flere teknikker til behandling af biogas tilgængelige: pressure swing adsorption, absorption via vand eller scrubber med organiske opløsningsmidler, permeation via membraner eller cryogenic upgrading. Alle teknikker har deres fordele og ulemper. Den bedste løsning afhænger af størrelsen på biogasanlægget og tilgængeligheden af varme og el.

Share This