af Michael Tersbøl, planteavls- og biogasrådgiver i ØkologiRådgivning Danmark

firgur1

Udviklingen i faktisk og forventede elpriser for biogas-el ved kraftvarmeproduktion.

Hvis man tror på at naturgasprisen fortsat vil være lav kan man lave en god forretning i et gård-biogasanlæg af en vis størrelse.

Prisen på solgt elektricitet er helt afgørende for økonomien i et biogasanlæg med en kraftvarme-motor, og derfor er det vigtigt at kende til hvordan prisen reguleres ifølge lovgivningen. Om den aktuelle lovgivning kan du læse mere i boksen.

Hvad skal man forvente om fremtidens priser for biogas-el, og dermed økonomien i et mindre gård-biogasanlæg.

  1. I 2012 blev prisen for biogas-el sat markant op som følge af Energiforliget. Der gik imidlertid et stykke tid inden de danske priser blev godkendt i EU. Den blå kurve viser de faktiske priser for biogas-el for 2011 til 2016.
  2. I 2014 forudsagde Energistyrelsen, at naturgasprisen ville stige i fremtiden. Derfor blev forventningerne til fremtidige biogas-elpriser ret pessimistiske. Prognosen forudsagde faktisk, at 26-øres pristillægget helt ville forsvinde pga. en højere naturgaspris. Se den røde kurve.
  3. I 2014 faldt naturgasprisen imidlertid, – stik i mod forudsigelserne og året efter blev elprisen efterreguleret til et højere niveau. Det samme skete i 2015. Se den blå kurve.
  4. I april 2016 har Energistyrelsen i en ny prognose forudsagt elprisen til at ligge på et fortsat højt niveau på baggrund af en stadig lav naturgaspris. Se den orange kurve.
  5. Hvad vil der ske i de kommende år. En fremskrivning uden skelen til naturgasprisen kan være lige så relevant som den tidligere fremskrivning fra 2014, hvor naturgasprisen ville stige. Den sorte kurve viser, hvordan elprisen vil være, hvis den er uafhængig af naturgasprisen.

Kommentarer:

Som lovgivningen er i dag kender man kun prisen for biogas-el for et år ad gangen. Det ligger også fast, at 10-øres tillægget aftrappes frem mod 2020, som besluttet i Energiforliget. 26-øres tillægget kender man ikke størrelsen af, da det sammen med naturgasprisen skal summeres til en konstant størrelse. Man kan dog godt forestille sig, at reguleringen på et tidspunkt vil ændres, således at naturgasprisen ikke får indflydelse de steder, hvor produktion af biogas-kraftvarme ikke har naturgasprisen som reference. Hvis man tror på, at naturgasprisen fortsat vil være lav, kan man med rimelighed bruge 2016-prognosen frem til 2020 (orange kurve) i sit projekt-budget, og derefter bruge den pris-kurve, hvor naturgasprisen ikke påvirker (den sorte kurve).

Sådan reguleres el-prisen for biogasproduceret kraftvarme:

Elprisen består af tre pristillæg:

  • Et grundtillæg, som opskrives årligt med 60 % af nettoprisindekset. 2016: 81,4 øre pr. kWh.
  • 26-øres tillægget reguleres modsat af naturgasprisens bevægelser. Med lavere gennemsnitlig naturgaspris på gaspointnordic.com stiger tillægget året efter. 2016: 33,6 øre pr. kWh.
  • 10-øres tillægget aftrappes med 2 øre årligt i årene 2016-2020: 2016: 8 øre pr. kWh.

Samlet er prisen i 2016 123 øre pr. kWh.

Hvor længe gælder pristillæggene i Energiforliget?

Ifølge Klima- og energiministeren, Energistyrelsen og Brancheforeningen for biogas er der ikke lagt op til at pristillæggene og støtteordningerne som sådan skal ændres, når der skal laves et nyt energiforlig i 2020. EU-godkendelserne af støttesatserne skal fornys i 2023, og her kan der evt. ske ændringer.

Du kan læse mere om støttesatser til biogas m.v. på dette link: http://www.energinet.dk/DA/El/Biogas/Sider/default.aspx

 

Share This