Mål

Målet med BioEnergy Farm II er at informere om mulighederne for gårdbiogasanlæg. Ved at åbne markedet mener vi at mængden af vedvarende energi produceret på bedrifterne kan stige med op til 60 MW. Denne stigning er opnået via to faser:

1) Første fase er den periode hvor projektet gennemføres. Inden udgangen af projektet er målet at have hjulpet 700 landbrugere i at vurdere muligheden for at lave forretningsplaner med en kapacitet på ca. 100 MW. Dette bør resultere i en stigning af produceret biogas på 28 MW som direkte resultat af forretningsplanerne. Grundet den tid det tager at realisere forretningsplanen, vil det først være muligt at producere de 28 MW, 18 måneder efter projektet afsluttes.

2) Anden fase er realiseringen indtil 2020. I denne anden fase forventer vi at yderligere 32 MW bioenergi bliver produceret i partnerlandene samt i andre EU-lande da projektet bidrager til at skabe adgang til markedet for gårdbiogasanlæg. Vi mener at realiseringen af de første gårdbiogasanlæg vil resultere i en sneboldseffekt og overbevise flere landbrugere om at investere i et gårdbiogasanlæg. Når vi tilbyder opdaterede og pålidelige værktøjer som disse, vil landbrugere også drage fordel af BioEnergy Farm II projektet.

Share This