Brancheforeningen for biogas har i deres medlemsorientering i oktober oplyst, at mejeriforeningen har besluttet at acceptere, at kildesorteret organisk dagrenovation kan anvendes i biogasanlæg, hvorfra den afgassede biomasse bruges på arealer, hvor der produceres kvægfoder, hvis der sikres sporbarhed. Det er desuden en forudsætning af KOD’en forbehandles i et anlæg, hvor urenheder og fejlsorteringer fjernes.
Denne beslutning har stor betydning for økologiske landmænd, som netop ønsker at øge recirkuleringen af næringsstoffer fra byerne til landbruget. Det vil således være muligt for økologer, der producerer kvægfoder, at indgå i biogas-løsninger, hvor der bruges KOD som biomasse-input.

Share This