UPDATE: De verwachte openstelling is met 2 weken uitgesteld, waardoor opening waarschijnlijk 27 juni wordt.

Tijdens de informatiebijeenkomst van 30 mei j.l. is, onder voorbehoud, gemeld dat de SDE+ tender voor mono-mestvergisting op 13 juni open gaat. Dit onder voorbehoud dat de regeling tijdig in de Staatscourant verschijnt.

Openstelling

De tender zal twee weken worden opengesteld, van 13 juni 9.00 tot 29 juni 17.00 uur. Na sluiting van de tender worden de aanvragen gerangschikt op tenderbedrag, waarbij de goedkoopste aanvragen als eerste in aanmerking komen voor subsidie. Streven is de beschikkingen in augustus te versturen, juist op tijd voor de reguliere najaarsopenstelling.

Bedragen

De regeling opent voor 2 categorieën:

  • 100% mestvergisting WKK, maximaal 400 kW (kWel + kWth)
  • 100% mestvergisting groengas, maximaal 40 Nm³/h

Het maximale bedrag voor WKK is 12,5  €cent/kWh, bij 7.200 vollast uren.
Het maximale bedrag voor groengas is 8,8 €cent/kWh, bij 8.000 vollast uren*.

*Voor de ranking wordt het tenderbedrag voor groengas gedeeld door 0,706.

Extra voorwaarden

Binnen deze aparte tender zijn veel afwijkingen ten opzichte van de reguliere openstelling. De belangrijkste worden hieronder genoemd.

  • Voor een aanvraag is geen locatie en geen vergunning vereist. Hier staat wel iets tegenover. Wanneer een aanvraag zonder vergunning positief wordt beschikt, moet de aanvrager een bankgarantie afgeven van 2% van de totale SDE+ beschikking. Dit zal uitkomen tussen de €15.000 en €60.000, afhankelijk van het aangevraagd vermogen en bedrag.
    Indien na 2 jaar niet is gestart met de bouw, vervalt de SDE+ beschikking en wordt de bankgarantie als boete geïnd. Bij tijdig bouwen wordt de bankgarantie teruggegeven.
    Indien bij de aanvraag wel een vergunning kan worden overlegd, wordt geen bankgarantie gevraagd.
  • De vergister en aanverwante apparatuur hoeft niet nieuw te zijn. Het is dus toegestaan een bestaande mestopslag om te bouwen tot vergister, of een tweedehands WKK te gebruiken.

Aanvragen

Zodra de regeling officieel is gepubliceerd zal het aanvraagformulier beschikbaar komen via het E-loket. De aanvraagprocedure is iets uitgebreider dan voor de reguliere openstelling. Zo is voor alle capaciteiten een haalbaarheidsstudie nodig en een bewijs van tenminste 20% eigen vermogen inbreng. Dit vraagt de nodige voorbereiding!

Voor vragen over de regeling, hulp bij het aanvragen of beoordelen van de slaagkans van een aanvraag, kunt u contact opnemen met de adviseurs van CCS Energie advies.

U kunt bellen met Jan Willem Bijnagte, 06-82 40 45 91 of met Ruurd van Schaik, 06-21 54 80 94.
Mailen kan naar info@ccsenergieadvies.nl 

 

Share This