vergisterdairycampusOp dinsdag 30 augustus a.s. organiseren BioEnergy Farm 2 en Prakijknetwerk Microvergisters in de Praktijk de workshop ‘mestvergisting op het eigen bedrijf’. Op deze dag geven wij u o.a. op basis van ons rekenmodel inzicht in wanneer het voor u financieel interessant is om te investeren in een mono-mestvergister.

Adviseurs van CCS Energie-advies en DLV Advies zijn aanwezig om u bij te praten over de actualiteit rondom mestvergisting. Aan de orde komen o.a. Technologische ontwikkelingen, subsidiemogelijkheden en de impact van verse mest. U ontvangt tevens de eerste resultaten van de bemestingsproeven met digestaat, uitgevoerd door het praktijknetwerk.

BioEnergy Farm2 rgblogo_microvergisters

Programma Microvergisting op het eigen bedrijf

9.30 Inloop met koffie
10.00 Openingswoord door Sjef van der Lubbe, provincie Fryslan
10.15 Jan Dirk van Mourik over Jumpstart traject Friesland Campina
10.30 Presentatie actualiteiten mestvergisting
11.30 Workshop bedrijfsspecifieke berekening
12.30 Lunch
13.00 Rondleiding Dairy Campus, incl. bezichtiging vergister
14.00 Afsluiting

Locatie

Dairy Campus
Boksumerdyk 11
9084 AA Leeuwarden

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van een mestvergister op uw bedrijf? Klik dan hier om u aan te melden! De kosten voor deelname zijn €50 per persoon exclusief btw.
Bent u deze dag verhinderd maar heeft u wel interesse? Mail ons en wij laten het u weten als er een nieuwe datum voor de workshop bekend is. Ook voor advies, of het aanvragen van een lezing voor een studiegroep.

Share This