Subsidie voor 118 mestvergisters

Minister Kamp heeft per kamerbrief bekendgemaakt dat er voor 118 vergisters subsidie beschikbaar is gesteld binnen de Tender Monomestvergisting. Het budget van €150 miljoen is daarmee vrijwel volledig benut. Tevreden De minister geeft aan verheugd te zijn “dat...

Informatie SDE+ Mono-mest

Bijna een half jaar na de eerste serieuze aankondiging van de SDE+ tender voor mono-mestvergisting lijkt er iets schot in de zaak te zitten. RVO.nl heeft een informatiebijeenkomst georganiseerd, waar belanghebbenden vragen kunnen stellen over deze speciale...