Het Europese project BioEnergy Farm II (www.bioenergyfarm.eu) is in volle gang. De consultants en experts gaan na 1½ jaar voorbereiding nu de boer op om u te adviseren over de haalbaarheid van een boerderijschaalvergister.

Het uitgangspunt is een mestvergister die gevoed wordt met producten van het eigen bedrijf, dus zonder aanvoer van producten. Er zijn nieuwe rekentools ontwikkeld, speciaal voor deze boerderijschaal vergisters. CCS uit Deventer is coördinator voor dit Europese project. Naast CCS zijn er 12 andere bedrijven en organisaties betrokken bij dit project, verdeeld over 7 landen. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met CCS via 0570-667000 of info@cocos.nl.

Share This