BioEnergy Farm I

Het project BioEnergy Farm II is het vervolg op BioEnergy Farm (I). logo_bef_1
BioEnergy Farm II focust op kleinschalige boerderijschaalvergisting, met bedrijfseigen mest als belangrijkste input. Het vorige project focuste vooral op grootschalige biogasinstallaties, de co-vergisters, die als zelfstandig bedrijf kunnen bestaan.

Behalve mest covergisting was ook bosbouw en gebruik van biomassaketels onderdeel van het BioEnergy Farm project. Dit allemaal gerelateerd aan agrarische bedrijven.

Om de gestelde doelen te bereiken is binnen het vorige project het volgende vrij beschikbaar gesteld:

  • Betrouwbare en onafhankelijke informatie over bio energie en bio brandstoffen
  • Rekentools voor de haalbaarheidsberekening van biogas en biobrandstof
  • Advies en ondersteuning voor geïnteresseerde ondernemers

De online en offline rekentools die binnen dit project zijn ontwikkeld kunnen nog steeds worden gebruikt. Omdat het project deels gesubsidieerd is door de Intelligent Energy Agency van de Europese Unie kunnen deze rekentools gratis worden aangeboden.

Met onderstaande knop download u een rekenprogramma waarmee u de haalbaarheid van een biomassaketel kunt berekenen.

Via onderstaande knop komt u bij een online haarlbaarheidscan voor grootschalige biogasinstallaties (>25.000 ton input/jaar).

Met onderstaande knop download u een rekenprogramma waarmee u de haalbaarheid kunt berekenen van een grootschalige biogasinstallatie (>25.000 ton input/jaar).

Language

Share This