BioEnergy Farm 2 projectdoelen

Het doel van BioEnergy Farm 2 is het openen van de markt voor boerderijschaalvergisting. Door het openen van de markt, geloven wij dat de hoeveelheid duurzame energieproductie op boerderijen in de deelnemende landen kan worden vergroot naar 60 MW

De groei zal worden bereikt in twee fases:

1) De eerste fase is de periode waarin het project wordt uitgevoerd. Voor het eind van het project is de doelstelling om 700 boeren te hebben bijgestaan bij het onderzoeken van de haalbaarheid van een vergister en door het maken van business plannen, met een gezamenlijke capaciteit van 100 MW. Dit zou moeten resulteren in een toename van 28 MW geproduceerd biogas als direct resultaat van de gemaakte business plannen. Door de tijd die nodig is om een business plan om te kunnen zetten naar realiteit, zal de 28 MW pas 18 maanden na het einde van het project bereikt worden.

2) De tweede fase is de realisatie tot 2020. In de tweede fase verwachten we dat er nog een extra 32 MW duurzame energie uit monovergisting zal worden gerealiseerd, in zowel partnerlanden als niet partner EU-landen, als gevolg van de inspanningen uit dit project.

De verwachting is dat het realiseren van een biogasinstallatie zal zorgen voor een sneeuwbal effect, waardoor meer boeren worden overtuigd om te investeren in boerderijschaal vergisters. Wanneer we up-to-date en betrouwbare tools aanbieden, zullen ook deze boeren profiteren van het BioEnergy Farm 2 project, ook al is dit na de projectperiode.

Language

Houdt mij op de hoogte

Sign up

Share This