Boerderijschaalvergisting in de praktijk

Mest staat centraal bij micro-vergisting. Het proces begint met mest, en eindigt met mest. Het begint in de stal, waar de mest wordt verzameld, bij voorkeur zo vers mogelijk. Daarna gaat de mest, vaak via een kleine tussenopslag, naar de vergister. In de vergister wordt de mest verwarmd en gemixt, en ontstaat het biogas. Dit wordt tijdelijk onder het dak opgeslagen.

Als de mest lang genoeg in de vergister heeft gezeten, normaal zo`n 20-30 dagen, wordt het digestaat (mest wat vergist is) opgeslagen in een mestsilo. Dit wordt later als mest uitgereden op het land

Hoe werkt boerderijschaal vergisting?

Biogas kan op verschillende manieren worden ingezet, zoals ook weergegeven in de figuur hiernaast. Traditioneel wordt de WKK (Warmte Kracht Koppeling)  het meest gebruikt. Hiermee kan elektriciteit en warmte worden geproduceerd. De warmte wordt gebruikt om de vergister op temperatuur te houden, en de stroom kan op het bedrijf worden gebruikt en verder op het elektriciteitsnet worden ingevoed.

Indien er vooral behoefte is aan warmte kan het biogas ook gebruikt worden in een biogasketel. Met name voor gesloten varkensbedrijven kan dit interessant zijn, of voor een melkveehouder die zelf de melk verwerkt.

Indien er niet voldoende energieafzet is op het eigen bedrijf kan het biogas ook worden afgezet richting derden. Bijvoorbeeld met een biogasleiding richting een nabij gelegen zwembad of industrie. Door het biogas te transporteren en niet de warmte zijn geen dure geïsoleerde warmteleidingen nodig.

Hoe ziet boerderijschaalvergisting eruit?

Als laatste optie kan het biogas ook worden opgewerkt tot aardgaskwaliteit of tot biomethaan. Opgewerkt biogas tot aardgaskwaliteit, wat we in Nederland Groengas noemen, kan in het aardgasnet worden ingevoed. Dit is vooral interessant als er niet voldoende warmte afzet is in de directe omgeving van de vergister. Nadeel is dat het opwerken tot groengas veel energie kost en de invoedspecificaties erg stringent zijn in Nederland.

Biogas opgewaardeerd tot biomethaan kan gebruikt worden als transportbrandstof. Voertuigen die op CNG rijden kunnen ook biomethaan tanken. Een veehouder kan bijvoorbeeld een tractor om laten bouwen tot CNG, of het kan geleverd worden aan de busmaatschappijen, die steeds meer overstappen op CNG.

Wat de beste optie is, is voor elke situatie verschillend. Belangrijk is dat alle opties mogelijk zijn en gelijkwaardig worden behandeld m.b.t. subsidiering en vergunningverlening.

Microferm vergister in Well, Nederland

De vergister staat bij zuivelboerderij Den Eelder in Well. Deze vergister is door HoSt (uit Enschede) speciaal ontwikkelt voor de vergisting van rundveedrijfmest. In dit geval is de vergister uitgerust met een WKK en produceert dus elektriciteit en warmte. Beide worden gebruikt bij de zuivelverwerking op Den Eelder.

Biolectric vergister in Oelegem, België

Biolectric vergister, een zeer eenvoudige vergister, ook speciaal voor drijfmest. In België staan intussen meer dan 70 vergisters van deze leveranciers (incl. voorgaande modellen). Monovergisting is in België heel populair vanwege een speciale salderingsregeling voor elektriciteit uit biogas.

NQ vergister in Balve, Duitsland

Deze vergister in Duitsland is geschikt voor zowel drijfmest als vaste mest. De linker silo wordt gebruikt om de vaste mest met de drijfmest op te mengen, voor het in de eigenlijke vergister wordt gepompt. Vanwege de hogere subsidies en de langere looptijd daarvan in Duitsland is de biogasmarkt sterk ontwikkeld de laatste jaren. Op de foto is duidelijk te zien dat er ook zonnepanelen op de stal liggen. Doordat in Duitsland met een feed-in tarief wordt gewerkt sluiten vergisting en zon-PV elkaar niet uit, waar dat met een salderingssysteem wel het geval is.

Terug naar overzicht

Info voor beleidsmakers

Download complete rapport

Wat beleidsmakers moeten weten over kleinschalige vergisting

Ga door

Boerderijschaalvergisting en de energiemix

Language

Share This