BioEnergy Farm 2 Project Instrumenten

Met deze drie hoofdactiviteiten: het delen van onafhankelijke marktinformatie, leveren van handleidingen en het doen van een haalbaarheidsscan hopen we bij te dragen aan de stimulering en verdere ontwikkeling van boerderijschaal vergisting door heel Europa.

Om de doelen van het project te halen, zijn er een aantal tools ontwikkeld. In de eerste plaats is er het marktoverzicht , met informatie over technieken, leveranciers, investeringen en operationele kosten. U vindt hier ook verhalen uit de praktijk voor elk deelnemend land.

Download rapport

Marktoverzicht

Kleinschalige vergisting in Europa

Verder is een handboek opgesteld voor het implementeren van een biogasinstallatie. Dit is een zeer complete leidraad voor elke ondernemer die nadenkt over de aanschaf van een biogasinstallatie. In dit handboek wordt stap voor stap omschreven hoe een project ontwikkelt van ideefase tot realisatie. Voor elke fase staat omschreven waar aan gedacht moet worden, wanneer welke besluiten moeten worden genomen, etc.

Download handboek

Van idee tot installatie

Handboek voor veehouders

Voor het economisch aspect is een snelle online test beschikbaar waar u een indruk krijgt van de economische haalbaarheid van een boerderijschaal vergister op uw boerderij. Als de uitkomst van deze scan positief is, dan kunt u één van onze experts vragen voor een bezoek. Tijdens dit bezoek kunnen we een u een uitgebreide berekening aanbieden en daarbij een business plan opstellen.

Language

Houdt mij op de hoogte

Sign up

Share This