Per 1 januariĀ 2016 gaat de 4e tranche van het activiteitenbesluit in werking. Mono mestvergisting wordt onderdeel van het activiteitenbesluit, waardoor een omgevingsvergunning milieu niet langer nodig is.

Kleinschalige biogasinstallaties (< 25.000 ton per jaar, mono-mest maar inclusief biogasopwaardering en enkele technieken voor digestaat behandeling) worden in het activiteitenbesluit opgenomen. Zolang u kunt aantonen dat uw installatie voldoet aan de eisen van het activiteitenbesluit kanĀ een vergunning worden verkregen met een melding activiteitenbesluit (een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) van 8 weken).

De volgende criteria zijn de belangrijkste verschillen tussen de beperkte en de uitgebreide procedure*:

  • Maximale capaciteit: 25.000 ton mest per jaar
  • Maximale toevoeging van cosubstraten: 0 ton per jaar
  • Maximaal 430 ppm H2S in biogas
  • Ten minste 50 meter tussen de gasopslag en kwetsbare objecten

Met deze aanpassing is het mogelijk in korte tijd en tegen beperkte kosten de benodigde vergunningen te krijgen voor uw vergister. Deze vergunningen zijn nodig om SDE+ subsidie aan te kunnen vragen. Dit kan in maart of september 2016.

Voor meer informatie over vergunningen zie elders op deze website of op de website van InfoMil.

Voor hulp bij een aanvraag kunt u contact opnemen met een van de projectpartners.

*Hoewel deze lijst de belangrijkste opsomming bevat, is deze lijst niet uitputtend. Raadpleeg het activiteitenbesluit om ervoor te zorgen dat uw installatie voldoet aan alle criteria voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets.

Share This