Op 30 november stuurde minister Kamp de brief naar de Tweede Kamer met daarin de aankondiging voor de nieuwe SDE+ regeling. De complete brief kunt u hier nalezen. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rij gezet.

Meer budget

Er is voor 2017 opnieuw meer budget beschikbaar voor de SDE+ regeling. Van 4 miljard in 2015, 9 miljard in 2016 wordt in 2017 liefst 12 miljard euro beschikbaar gesteld voor hernieuwbare energieprojecten.
Daar staat tegenover dat het maximale bedrag per kWh naar beneden wordt bijgesteld, naar €0,13/ kWh, waar dat eerder nog €0,15 was.

Mono-mest

We zijn blij dat de categorie mono-mestvergisting ook in 2017 weer terugkomt in de algemene openstelling. Echter, de voorwaarden uit de ‘Friesland Campina-regeling’ worden voor een groot deel overgenomen. Zo is er een maximale capaciteit (400 kW) en een maximaal subsidiebedrag van €0,125 / kWh. Het is voor het eerst dat voor mono-mestvergisting niet het hoogst mogelijke fasebedrag is aan te vragen.

Co-producten

Voor m.n. melkveehouders is de keuze er niet gemakkelijker op geworden. Meedoen in de aparte tender, met 100% mest en max 12,5 cent. Óf meedoen in de algemene openstelling, met ook 12,5 cent maximaal, maar met de mogelijkheid tot toevoegen van 5% co-producten.
Wij zien, zeker voor de wat kleinere bedrijven, meer kans in de algemene openstelling. Met toevoeging van 5% co-producten, zoals voerresten of glycerine, kan de biogasproductie fors verhoogd worden wat het rendement flink kan verbeteren.

 

Voor meer informatie over biogas uit mest en hulp bij het kiezen tussen de verschillende subsidies en fases kunt u bellen met de adviseurs van CCS, 0570-667 000.

Share This