Per 4 juli is de aparte tender voor mono-mestvergisting opengesteld. Tot 27 juli 17.00 kunnen aanvragen worden ingediend.

Tender

Deze aparte SDE+ tender is in het leven geroepen om kleinschalig mono-mestvergisting een éénmalige boost te geven. Een apart budget (150 miljoen euro) is gereserveerd voor mestvergisters. Aanvragers concurreren dus niet met andere technieken, alleen met elkaar. Aanvragen worden na sluiting van de tender (27 juli 17.00u) gerangschikt op tenderbedrag. De laagste inschrijvers komen daarna als eerste aan de beurt.

Voorwaarden

Inschrijven kan voor twee categorieën, 100% mono-mestvergisting met WKK (warmte en elektriciteit) of hernieuwbaar gas (gasopwerking en netinvoeding). De bedragen per categorie zijn:

Max. bedrag Voorlopig correctie bedrag Basis energieprijs
(€cent/kWh) (€cent/kWh) (€cent/kWh)
WKK 12,5 3,1 3,0
Hernieuwbaar gas 8,8 1,6 1,5

Indien een subsidie beschikt wordt moet de vergister binnen twee jaar na subsidieverlening in gebruik genomen worden.

‘Blanco’ aanvragen

In afwijking op de normale SDE+ regeling is het toegestaan een aanvraag te doen voor een vergister waarvan de locatie nog niet bekend is, of waarvan de vergunning nog niet is beschikt. In zo`n geval dient na de subsidieverlening een bankgarantie afgegeven te worden, ten hoogte van 2% van de maximale subsidiebeschikking (totaalbedrag wat voor 12 jaar gereserveerd wordt).
Indien wel een vergunning overlegd kan worden is een bankgarantie niet nodig, maar moet de installatie wel binnen twee jaar in gebruik genomen worden.

Jumpstart

Deze subsidie regeling is tot stand gekomen dankzij inspanningen rondom het Jumpstart initiatief van de Nederlandse zuivelsector. Vanuit deze organisatie wordt een totaal pakket aangeboden, inclusief leasecontract, onderhoudscontract en energie afnamecontract. Het is echter niet noodzakelijk om aangesloten te zijn bij Jumpstart om binnen deze regeling mee te doen.

Overwegingen

Er zijn verschillende argumenten te bedenken om binnen deze tender mee te dingen naar subsidie, maar ook om dat niet te doen. Hieronder een aantal overwegingen op een rijtje:

Pro:

  • Er is een apart budget voor mono-mestvergisting. Dus geen concurrentie van zon, wind, co-vergisting etc.
  • Er kan zonder vergunning en / of locatie worden ingediend
  • Via Jumpstart is een totaal pakket beschikbaar
  • De regeling is voor uitsluitend (100%) mestvergisting
  • De regeling is voor kleine installaties (<400 kW)

Con:

  • De schaal is beperkt tot 400 kW of 40 m³/u
  • Er mag uitsluitend mest in, i.t.t. de algemene tender
  • Binnen 2 jaar moet de installatie draaien
  • Zonder vergunning is de bankgarantie een groot financieel risico
  • De hoogte van de subsidie is niet gunstiger dan de algemene tender

Keuze

Op basis van de bovenstaande voor- en nadelen en specifieke omstandigheden moet u een keuze maken of u meedingt binnen deze tender of wacht op de algemene openstelling dit najaar. Mocht u vrijblijvend willen overleggen met één van onze experts, kunt u bellen met Jan Willem Bijnagte, 06-82 40 45 91 of met Ruurd van Schaik, 06-21 54 80 94.
Mailen kan naar info@ccsenergieadvies.nl 

 

Share This