Minister Kamp heeft per kamerbrief bekendgemaakt dat er voor 118 vergisters subsidie beschikbaar is gesteld binnen de Tender Monomestvergisting. Het budget van €150 miljoen is daarmee vrijwel volledig benut.

Tevreden

De minister geeft aan verheugd te zijn “dat de resultaten van de openstelling de ambitie van de sector heeft bevestigd.” Waar eerder een kostprijs van boven de €0,20/kWh gebruikelijk was, waren er nu 162 aanvragers die aangeven maximaal €0,125 nodig te hebben. Dat kan met recht een forse kostenreductie genoemd worden.

Resultaten

Tijdens de openstellingsperiode zijn 162 aanvragen ingediend, met een totale budgetclaim van ruim €200 miljoen. Een ruime overtekening dus. Uiteindelijk zijn er 118 beschikkingen afgegeven, waarna het budget was uitgeput. Van deze installaties is het grootste deel met WKK (96) en de rest groengas opwerking (22). Dit betekent een enorme groei van het aantal boerderijschaal vergisters in Nederland. Nu zijn er ongeveer 10 in bedrijf, over twee jaar is dat minstens het tienvoudige.  

Vrijstellingen

Uit de brief wordt duidelijk dat er dankbaar gebruik is gemaakt van de verruimde mogelijkheden voor een subsidie aanvraag. “Een groot gedeelte” van de subsidieaanvragen was zonder opgave van locatie en/of vergunning. Of dat 50 of 80% van de aanvragen is, is onduidelijk. Wel schrijft de minister dat veel aanvragen zijn gedaan door coöperatie Jumpstart, die eerder had aangegeven veel aanvragen te gaan doen waarvan de locatie nog niet bekend is.

Het lijkt er op dat deze regeling een groot succes is geworden. Het budget is ruim overtekend en er zijn 118 beschikkingen afgegeven. Het is nu aan de sector en de ondernemers met positieve beschikkingen om te laten zien dat de beloofde kostprijsdaling daadwerkelijk geëffectueerd gaat worden.

Share This