Digestaat behandeling

In een aantal Europese landen, vooral Nederland, België, en enkele regio`s in Frankrijk, Duitsland en Italië is de veehouderij dermate ontwikkeld dat er sprake is van mestoverschotten. Als gevolg daarvan zijn in sommige regio’s mestverwerkingstechnieken nodig,...