Najaarsopenstelling SDE+

Op 27 september gaat de populaire SDE+ regeling weer open. Ook voor mestvergisting kan weer subsidie worden aangevraagd. 4 weken De SDE+ ronde staat weer 4 weken open, waarbij elke week een nieuwe fase wordt opengesteld. Er moet dus redelijk snel gehandeld worden....

SubsidiesNL

Subsidieregelingen in Nederland In Nederland zijn er verschillende vormen van subsidies voor duurzame energie. De belangrijkste subsidie is een exploitatie subsidie genaamd SDE+. SDE+ Subdidie De SDE+ subsidie omvat naast biomassa alle verschillende soorten duurzame...

Fase 4 Project realisatie

FaseĀ 4 Project realisatie Deze stap omvat alle activiteiten van het aanvragen van bouw- en milieuvergunningen, over het financieren van het project tot het bouwen en in werking stellen van de biogasinstallatie. Hiervoor moet contact worden gezocht met verschillende...