25-03-2016 – Tijdens een bijeenkomst van de Stichting Duurzaam Noord Deurningen tekende de eerste melkveehouder voor het plaatsen van een Biovergister op zijn bedrijf. CCS Energie Advies, het bureau dat het project van A tot Z heeft begeleid, was aanwezig bij de kick-off voor dit unieke project, dat bekend is onder de naam Biogashub Noord Deurningen.

Koeienmest levert energie voor fabrieken

Biogashub Noord Deurningen is een bijzonder project. Tien melkveehouders die binnen een straal van zeven kilometer werken, bouwen mestvergisters op hun bedrijven waarmee ze biogas produceren. Het gas wordt via een speciale biogasleiding naar het industrieterrein getransporteerd. Daar wordt het bij verschillende fabrieken ingezet voor stoomproductie. Gisteren tekende de eerste melkveehouder het contract waarmee de realisatie van het project start.

CCS Energieadvies begeleidt project van A tot Z

“De verwachting is dat de schop binnen twee maanden de grond in kan”, aldus Jan Willem Bijnagte, consultant bij CCS energieadvies uit Deventer. Hij heeft samen met een aantal collega’s het project van A tot Z begeleid: “Wij hebben de haalbaarheidsstudie gedaan en het concept ontworpen. Hierdoor maken we het mogelijk dat dit project rendabel is voor alle partijen.

We starten met deze eerste vergister en houden in de gaten of alles klopt en loopt volgens het ontwerp. Als na een half jaar blijkt dat het succesvol is, dan worden de andere negen vergisters gebouwd.”

Eind 2016 moet het project volledig draaien. Jan Willem: “tot die tijd blijven we het project begeleiden en daar waar nodig, bijsturen. We zijn als CCS trots dat we een belangrijke bijdrage hebben kunnen leveren aan dit project. En we hopen in de toekomst nog veel meer te kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de agrarische sector met innovatieve ideeën.”

Share This