Fase 3 Van concept naar businessplan

Na al het voorbereidende werk, moet een keuze worden gemaakt en een businessplan worden geschreven. Er moet worden besloten wat  op lange termijn het meest veelbelovend is voor het bedrijf en welk concept zal worden uitgevoerd. Deze stap is de belangrijkste in het hele proces, maar ook de moeilijkste om uit te voeren. Er moet een definitief besluit worden genomen en elk aspect van het gekozen concept moet tot in detail worden bekeken.

Met een businessplan kan het biogasproject op een efficiënte manier worden gepresenteerd, in het bijzonder voor de banken en officiële instanties.

Figuur: Onderwerpen binnen de stap “project concept en business plan” [CASTILLO ET AL 2012, aangepast]

SWOT-Analyse

Samen met de expert wordt een vergelijking gemaakt van de verschillende concepten door de voor- en nadelen op te een rij te zetten. Hierbij moet zowel rekening worden houden met de technische, economische en ecologische aspecten als met de verwachte knelpunten en de eigen rol als bedrijfsleider.

De vergelijking kan worden uitgevoerd met behulp van een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threaths – sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen). Deze systematische sterkte-zwakteanalyse identificeert gemakkelijk en relatief snel bestaande problemen en toont de kansen van het project in de toekomst.

Hiertoe worden voor elk mogelijk concept volgende vragen beantwoorden:

Strengths”: wat zijn de sterke punten van het project?

Weaknesses”: zijn er zwakten waarmee rekening moet worden gehouden?

Opportunities”: welke speciale kansen biedt de realisatie van het project?

Threats”: zijn er bedreigingen, in het bijzonder vanuit een economisch, wettelijk of technisch oogpunt?

Tabel 2: Voorbeeld overzicht van een SWOT-analyse voor een biogasinstallatie project

De tabel toont een voorbeeld van een SWOT-analyse voor een biogasinstallatie. De interne analyse geeft de factoren weer die eventueel zelf te beïnvloeden zijn. De kansen en bedreigingen beschrijven de externe bedrijfsomgeving, zoals bijvoorbeeld nieuwe markten, toenemende verwarmingskosten en politieke ontwikkelingen.

Business plan

De boer zal, ondersteuning van de expert, moeten beslissen welk projectconcept gerealiseerd gaat worden. De beslissing zal zijn gebaseerd op de SWOT-analyse, maar ook op bijvoorbeeld financiële en persoonlijke voorkeuren.

De uitwerking van het businessplan is de volgende stap in de conceptontwikkeling. Het vat het projectidee samen en beschrijft in detail waar de kansen en risico’s van deze nieuwe bedrijfsactiviteit liggen en wat het project waard is. Het dient niet alleen voor jou als toekomstige uitbater, maar het is ook een belangrijk beslissingsdocument voor kredietinstellingen, officiële instanties en eventuele zakenpartners die willen investeren in de nieuwe bedrijfstak.

Het businessplan geeft een opsomming van alle details die zijn uitgewerkt in de haalbaarheidsstudie. Het bevat gemiddeld 15 tot 18 bladzijden en bestaat minstens uit de volgende elementen:

 • doel van de investering
 • beschrijving van de niet-technische aspecten
  • bedrijfstype,
  • locatie,
  • marktanalyse,
  • subsidies,
  • sociale en ecologische aspecten
 • overzicht van de technische aspecten en de dimensionering van de biogasinstallatie
  • technische beschrijving,
  • eisen m.b.t. hoeveelheid,
  • transport en opslag van het substraat,
  • eisen m.b.t. mankracht
 • economische haalbaarheid inclusief tabellen met economische gegevens
  • investering,
  • jaarlijkse kosten en opbrengsten,
  • rendabiliteit
 • SWOT-analyse
 • bijkomende uitleg door de BioEnergy Farm 2 adviseur

Een goed geschreven businessplan beschrijft en analyseert ook alle kritische punten, met als resultaat hiervan een project dat “er staat”.

Download complete rapport

Handboek voor veehouders

Houdt mij op de hoogte

Sign up

Naar fase 4

Realisatie

Share This