Subsidieregelingen in Nederland

In Nederland zijn er verschillende vormen van subsidies voor duurzame energie. De belangrijkste subsidie is een exploitatie subsidie genaamd SDE+.

SDE+ Subdidie

De SDE+ subsidie omvat naast biomassa alle verschillende soorten duurzame energie, zoals aardwarmte, afvalverbranding, zonne-energie, windenergie, enz. De SDE+ subsidie is bedoeld om het verschil tussen de kostprijs van bio-energie en de marktprijs van gewone energie op te vangen. Jaarlijks worden de kosten berekend door het ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) en op basis van deze kosten worden de basisvergoedingen voor de geleverde warmte, elektriciteit of groen gas bepaald. In het geval dat de subsidie wordt toegekend, zal het verschil tussen de basisvergoeding en de marktprijs voor 12 jaar lang door de overheid worden betaald.

De SDE+ subsidie werkt met een vast budget wat per jaar kan verschillen. In 2014 en 2015 was het totale budget € 3,5 miljard, in 2016 is dit verhoogd tot € 8 miljard. De subsidie wordt vanaf 2016 verdeeld in twee rondes met per ronde 4 afzonderlijke fasen die in vier opeenvolgende weken opengesteld worden. De technologieën die het laagste bedrag aan subsidie nodig hebben kunnen in de eerste fase subsidie aanvragen. Wanneer het totale budget verdeeld is, kan een nieuw verzoek niet meer worden toegekend. In dat geval moet u wachten tot de volgende ronde of het volgende jaar en de SDE+ opnieuw aanvragen. In eerdere jaren gebeurde het vaak dat het maximale budget al in de eerste fase werd aangevraagd. Daarentegen werd in 2014 de laatste fase juist bereikt voordat het budget op was. Voordat een verzoek om de SDE+ subsidie kan worden ingediend, moet het project alle nodige vergunningen hebben en een overeenkomst met de landeigenaar.

Voor kleinschalige biogasinstallaties zijn een aantal SDE categorieën interessant:

 • Biomassa
  • Mestcovergisting (aan mest mogen volgens de Uitvoeringsregeling Meststoffen diverse producten worden toegevoegd. Het digestaat dat na vergisting overblijft mag als meststof worden verhandeld)
   • Warmte
   • Elektriciteit en Warmte (WKK)
   • Hernieuwbaar gas (groen gas)
  • Mestmonovergisting (de input moet dan minimaal voor 95% uit mest bestaan)
   • Warmte
   • Elektriciteit (WKK)
   • Hernieuwbaar gas (groen gas)

In 2016 bereikt mono mestvergisting warmte de hoogste subsidie al in fase 2 (van de 4), met een waarde van €0,109/kWh. Voor de productie van groengas en elektriciteit en warmte met WKK zit de hoogste waarde pas in fase 4, voor de WKK is dit €0,15/kWh en voor groengas €0.106/kWh.

Een SDE+ aanvraag kan in 2016 worden ingediend tussen 22 maart en 28 april of in oktober (exacte data nog niet bekend).

Voor meer informatie met inzake  SDE+ ga naar  http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde.

Garanties van oorsprong

Als producent van duurzame energie moet u aan uw subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) laten zien dat u uw energie daadwerkelijk uit duurzame bronnen opwekt. De Garanties van Oorsprong, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Vanaf 1 januari 2015 is een nieuwe regeling Garanties van Oorsprong van kracht. Voor warmte en elektriciteit is de route van aanmelden en certificeren via CertiQ verplicht geworden. Vertogas is aangewezen als Garantie Beheerinstantie voor hernieuwbaar gas. Voor hernieuwbaar gas is de route van aanmelden en certificeren via Vertogas verplicht.

EIA, MIA & VAMIL

De EIA (Energie investeringsaftrek) en MIA (Milieu Investeringsaftrek) zijn beide belastingregelingen waarbij en percentage van de investering kan worden gebruikt om de belastbare winst van de organisatie te verlagen. Op deze manier hoeft er minder belasting te worden betaald. Elk jaar wordt er een lijst gemaakt door RVO waarin alle installaties die gebruik kunnen maken van de EIA of MIA regeling worden opgesomd.

Op dit moment staan er geen biogas gerelateerde investeringen op de lijst.

De VAMIL hangt nauw samen met de MIA en kan worden gebruikt om de investeringen op een eigen gekozen moment af te schrijven. Hierdoor kan de belasting iets afnemen. Ook de VAMIL werkt met een lijst van toe te passen investeringen. Ook op deze lijst  zijn tegenwoordig geen relevante investeringen.

Investeringssubsidies

Sommige provincies, zoal de Provincie Overijssel, bieden extra investeringssubsidies aan, met name voor kleinschalige duurzame energieproductie zoals vergisters. Het is altijd verstandig om de website van uw provincie/regio te controleren om te zien of er extra subsidies beschikbaar zijn.

Voor mestverwerking zijn er soms tenders, op initiatief van RVO, waardoor mestverwerkingsinstallaties zoals scheiders kunnen worden gesubsidieerd. Deze zijn meestal slechts een paar maand geopend voor inschrijving. Informatie is te vinden op de website van RVO, www.rvo.nl.

Terug naar overzicht

Van idee tot installatie

Download complete rapport

Handboek voor veehouders

Terug naar fase 4

Project realisatie

Share This