Dnia 1 marca 2016 roku Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE) wraz z Fundacją Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu (FNEA) i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) przeprowadziły kolejne już bezpłatne szkolenie pt. „Odnawialne źródła energii i produkcja biogazu w mikroskali” mające na celu przybliżenie rolnikom i doradcom rolniczym projekt BioEnergy Farm 2. Warsztaty odbyły się w Płońsku.

W pierwszej kolejności pan Marek Amrozy z NAPE i pan prof. Edward Majewski z FNEA przywitali gości zapoznając ich z programem szkolenia. W tej części został przybliżony także projekt BioEnergy Farm 2, o którym więcej można przeczytaj tutaj.

W celu zapoznania uczestników do tematyki mikrobiogazowni, w pierwszej kolejności należało omówić poszczególne odnawialne źródła energii, ich zalety i wady, potencjał rozwojowy, szczególnie pod kątem gospodarstw rolnych w Polsce. Prezentacja dotycząca OZE została wygłoszona przez pana Adriana Trząskiego z NAPE.

Po części wprowadzającej nastąpiła część właściwa. Pan Marek Amrozy opowiedział o mikrobiogazowniach. Przedstawił czym one są, jakie korzyści niesie ze sobą zastosowanie takich urządzeń w gospodarstwie rolnym. Stając się właścicielem takiej instalacji stajemy się prosumentem – wytwarzamy energię na potrzeby własne. Aby mikrobiogazownia mogła działać należy dostarczać do niej odpowiednie substraty, najlepiej z własnego gospodarstwa. Trzeba również pamiętać o właściwym zagospodarowaniu pofermentu, o czym szczegółowo mówiła pani Magdalena Szymańska (SGGW).

W drugiej części szkolenia pan Miłosz Krzymiński, biotechnolog, przedstawił problemy technologiczne, eksploatacyjne i sterowanie pracą biogazowni rolniczej. Chociaż problemy występują, to zdobyta wiedza teoretyczną połączona z praktyką może przygotować przyszłego właściciela mikrobiogazowni do jej obsługi. Jednym z celów programu BioEnergy Farm 2 jest właśnie bezpłatne doradztwo przy przygotowaniu takiej instalacji i dostarczenie potrzebnej wiedzy. Nasuwa się pytanie czy taka inwestycje jest efektywna ekonomicznie? Wszystko zależy od wielu czynników, od zastosowanej technologii, przez dostępne na miejscu substraty, aż po lokalizację obiektu. O uwarunkowaniach ekonomicznej efektywności inwestycji w mikrobiogazownie mówił pan Adam Wąs z SGGW. Przedstawił on również kalkulator opłacalności (Off-line Tool) – dostępny tutaj – dzięki któremu otrzymamy wstępną odpowiedź na pytanie: Czy mikrobiogazownia rolnicza będzie opłacalna w moim gospodarstwie? Jest to proste narzędzie, do którego można samemu wprowadzić dane i otrzymać wstępne wyniki. W celu otrzymania dokładniejszej analizy wystarczy zgłosić się do partnerów projektu, którzy pomogą bezpłatnie ją wykonać.

Po części teoretycznej nastąpiła wizyta w biogazowni. Uczestnicy szkolenia mogli na własne oczy zobaczyć jak wygląda instalacja biogazowa. Obiekt znajduje się w Skarżynie w gminie Płońsk i jest obecnie w fazie rozruchu. Moc elektryczna to 1,56 MWe, a moc cieplna 1,6 MWt. Głównym substratem będzie kiszonka z kukurydzy, przewiduje się jednak wykorzystanie także wywaru z żyta, świeżej serwatki, pomiotu kurzego ze słomą i gnojowicy bydlęcej.

Autor: mgr inż. Kamil Różycki

Share This