BioEnergy Farm I

logo_bef_1

BioEnergy Farm to projekt, który miał na celu upowszechnianie stosowania i produkcji bioenergii i biopaliw w rolnictwie poprzez zapewnienie rolnikom, leśnikom i właścicielom ziemskim wolnego dostępu do:

 • rzetelnych informacji na temat bionenergii i biopaliw
 • narzędzi obliczeniowych potrzebnych do oceny opłacalności bioenergii i biopaliw dla każdego indywidualnego przypadku
 • porad i wsparcia ekspertów

Europejska platforma internetowa Bio Energy to miejsce, gdzie wszystko to można było znaleźć w siedmiu językach: angielskim, włoskim, niemieckim, niderlandzkim, polskim, estońskim i francuskim.
Ponadto, BioEnergy Farm organizował także warsztaty dla rolników, podczas których mogli dowiedzieć się o możliwościach stosowania bioenergii w rolnictwie, zapoznać się z narzędziami obliczeniowymi dostępnymi przez Internet i nauczyć się interpretacji wyników obliczeń. W ramach projektu organizowane były również wycieczki dla rolników aby pokazać im przykłady projektów wykorzystujących biogaz, spalanie biomasy i uprawy energetyczne. Jeśli wynik wstępnej kalkulacji wykonanej za pomocą internetowego narzędzia do wstępnej oceny zasobów bioenergii okazywał się pozytywny, eksperci, którzy zostali w ramach projektu odpowiednio przeszkoleni, kontaktowali się z rolnikiem aby zebrać dokładniejsze dane i za pomocą bardziej zaawansowanych narzędzi obliczeniowych przygotować konkretne rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb. Pomagali również w przygotowaniu biznesplanu.
Cele strategiczne:

 1. Upowszechnianie stosowania i produkcji bioenergii i biopaliw w rolnictwie.
 2. Szkolenie ekspertów, którzy będą doradzać rolnikom w kwestii produkcji bioenergii.
 3. Uświadomienie rolnikom opłacalności wytwarzania bioenergii i biopaliw w gospodarstwach.
 4. Zapewnienie rolnikom dodatkowych źródeł dochodów poprzez produkcję bioenergii i biopaliw.
 5. Przyczynienie się do realizacji celu 20% udziału energii odnawialnej w 2020 roku.

W ramach projektu powstały:

 • Europejska platforma internetowa BioEnergy
 • Narzędzie online: Wstępna ocena zasobów bioenergii
 • Narzędzie online: Rolnictwo energetyczne
 • Narzędzie online: Szybkorosnące uprawy energetyczne
 • Narzędzie online: Energia z drewna
 • Narzędzie offline: Kalkulator biogazowni rolniczych
 • Narzędzie offline: Kalkulator efektywności spalania drewna

Okres realizacji: czerwiec 2010 – marzec 2013

Koordynator: Cornelissen Consulting Services B.V., Holandia

Partnerzy:

Uniwersytet w Turynie, Włochy

Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Polska

Uniwersytet w Stuttgarcie, Niemcy

Estoński Uniwersytet Przyrodniczy

Niemieckie Stowarzyszenie na rzecz Stosowania Biogazu i Bioenergii

Związek Rolników Włoskich

ZET Solutions, Holandia

Biogas-E, Belgia

Stimuland, Holandia

Estońska Federacja Rolników

Language

Share This