W dniach 8 grudnia w Sochaczewie oraz 12 grudnia 2017 roku w Radomiu odbyły się konferencje dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwach rolnych. Na spotkania zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie zaproszono m.in. rolników oraz uczniów lokalnych szkół zainteresowanych energetyką odnawialną. Kilkugodzinne konferencje miały na celu poszerzenie wiedzy o możliwościach zastosowania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych. Poruszyły również tematy przyszłości OZE, oszczędzania energii oraz możliwości uzyskania wparcia finansowego na inwestycje w odnawialne źródła energii.

Jednym z prelegentów na konferencjach był przedstawiciel Narodowej Agencji Poszanowania Energii, który przedstawił m.in. teoretyczne oraz praktyczne podstawy pracy mikrobiogazowni oraz doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji programu BioEnergy Farm 2. Słuchacze mogli zapoznać się z tematyką Projektu jak również zostali poinformowani o możliwości skorzystania z materiałów oraz narządzi analitycznych wciąż bezpłatnie dostępnych na stronie internetowej programu.

Uczestnicy mieli wiele pytań do wykładowców, przez co pojawiły się ciekawe dyskusje, głównie na tematy związane z lokalnymi problemami i uwarunkowaniami.

Poniżej zamieszczono kilka zdjęć z konferencji w Sochaczewie.

 

Share This