Sytuacja producentów energii z biogazu może dawać im powody do zadowolenia. Wydzielone w zeszłym roku błękitne certyfikaty (za energię z biogazu), wciąż zwiększają swoją wartość i są już 10 – krotnie droższe niż zielone certyfikaty.

Share This