Cele projektu BioEnergy Farm II

Celem projektu BioEnergy Farm II jest rozwój rynku mikroinstalacji biogazowych. Wierzymy, że działania te mogą zwiększyć ilość odnawialnej energii produkowanej w gospodarstwach rolnych o 60 MW.

Ten wzrost 60 MW planujemy osiągnąć dwufazowo:

1) Pierwsza faza obejmuje okres realizacji projektu. Przed jego zakończeniem, zamierzamy pomóc 700 rolnikom w ocenie wykonalności i tworzeniu biznesplanów, łącznie na około 100 MW. Bezpośrednim rezultatem powinien być wzrost produkcji biogazu o 28 MW. Z uwagi na czas jaki jest potrzebny do zrealizowania biznesplanu, 28 MW planujemy osiągnąć w ciągu 18 miesięcy od zakończenia projektu.

 

2) Druga faza potrwa do 2020 roku. Spodziewamy się w niej zainstalowania kolejnych 32 MW bioenergii w krajach Unii Europejskiej, ponieważ projekt przyczyni się do rozwoju rynku mikrobiogazowni. Wierzymy, że realizacja pierwszych mikrobiogazowni wywoła efekt kuli śnieżnej i przekona większą liczbę rolników do tej technologii. Projekt BioEnergy Farm II, oferując aktualizowane i niezawodne narzędzia, będzie dla nich wsparciem.

Language

Informuj mnie

Sign up

Share This