Realizacja projektu biogazowni

Od pomysłu do wdrożenia…

Projekty dotyczące biogazu wykorzystywanego do produkcji energii wymagają znaczących nakładów inwestycyjnych i zmian strukturalnych na poziomie gospodarstwa. Ważne jest w tej sytuacji, aby tego rodzaju przedsięwzięcia były bardzo dobrze zaplanowane, a w szczególności aby uwzględniały kryterium trwałości ekonomicznej gospodarstwa jeszcze przed sprawdzaniem technicznej wykonalności projektu. Przy realizacji projektu biogazowego jego inicjatorzy (np. rolnicy) mogą sami przeprowadzić pewne etapy przygotowań, w zależności od ich osobistego zaangażowania jak również dostępnych zasobów finansowych i kadrowych.

Zarówno inicjator projektu, jak też inni przyszli uczestnicy przedsięwzięcia odgrywają szczególnie ważną rolę w początkowej jego fazie. W projektowaniu zarysu projektu do jego wstępnej oceny jak też do późniejszego opracowania studium wykonalności przyszli uczestnicy biogazowego przedsięwzięcia mogą lub nawet muszą wnieść wkład własny w postaci informacji, pomysłów, oczekiwań i decyzji. Gwarantować to będzie, że struktura projektu zostanie dopasowana i zoptymalizowana w ramach długoterminowego i trwałego planu.

 

Najważniejsze fazy rozwoju projektu i główne zagadnienia tworzenia biogazowni [na podstawie Castillo et al 2012]

Faza 1

Idea Projektu

 

 • Chcę zbudować mikrobiogazownię w swoim gospodarstwie
 • Jakie pytania muszę sobie zadać?
 • Jakie mam substraty?
 • Jaki rodzaj instalacji będzie odpowiedni?
 • Czy mi się to opłaci?

Faza 2

Ocena wykonalności

 • Chcę doprecyzować projekt
 • Jaka jest dostępność i jakość biomasy?
 • Jak mogę uzyskać informacje/wsparcie?
 • Czy projekt będzie wykonalny z technicznego, ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia?

Faza 3

Koncepcja projektu i biznesplan

 • Jaka koncepcja będzie najlepsza w mojej sytuacji?
 • Jak będzie wyglądał mój biznesplan?
 • Co mówią eksperci?
 • Jakie warianty są najbardziej obiecujące?
  • status prawny
  • zaopatrzenie w substraty
  • wymiar techniczny
  • analiza ekonomiczna

Faza 4

Realizacja

 • Jak zdobyć akceptację otoczenia?
 • Jak uzyskać pozwolenia (i finansowanie)?
 • Jak wybrać technologię i wykonawcę?
 • Jak zmieścić się w budżecie i harmonogramie?

Faza 5

Eksploatacja

 • Instalacja zostaje uruchomiona
 • Co należy wiedzieć, by obsługiwać biogazownię?
 • Jakie czynności należy wykonywać regularnie?

Faza 6

Kontrola i konserwacja

 • Kontrola
 • Konserwacja
 • Dokumentacja i raporty

Language

Informuj mnie na bieżąco

Sign up
Share This