Mikrobiogazownie jako ważna część strategii energetycznej UE

Europejska strategia energetyczna opiera się na bezpiecznej, konkurencyjnej i trwałej energii. Mikrobiogazownie doskonale wpisują się w tę politykę ze względu na wiele korzyści, które są ważne zarówno dla konsumentów, producentów energii, jak i dla środowiska przyrodniczego.

Energia z biogazu jest bezpieczna

Wykorzystanie mikrobiogazowni prowadzi do poprawy bezpieczeństwa energetycznego zarówno w perspektywie ogólnokrajowej jak i lokalnej.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, wykorzystanie paliwa dostępnego w gospodarstwach rolnych zmniejsza uzależnienie od paliw importowanych, co pozytywnie wpływa na stabilność warunków gospodarowania poprzez ograniczenie niepewności dostaw i redukcję znaczenia wahań kursu wymiany walut.

Patrząc z perspektywy lokalnej, zdecentralizowana produkcja energii poprawia bezpieczeństwo jej dostaw dla gospodarstw domowych. Zmniejsza obciążenie sieci energetycznej, przez co jest ona mniej podatna na awarie.

CAT smallscale CHP

CAT smallscale CHP

Bio-Up small scale biogas upgrading system at experimental farm „de Marke” (part of Wageningen University), Hengelo (Gld), The Netherlands

Energia z biogazu jest konkurencyjna

Szeroka dostępność alternatywnej energii produkowanej z obornika i gnojowicy może poprawić konkurencyjność rynku energetycznego w Europie, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów produkcji.

Inną ważną zaletą pozyskiwania energii z lokalnych źródeł jest  zwiększenie bezpieczeństwa dostaw. Na obszarach wiejskich niektórych krajów sieć energetyczna jest często w złym stanie, przez co staje się podatna na awarie. Wiele działalności rolniczych wymaga ciągłego zasilania, co oznacza, że posiadanie własnego, stabilnego źródła energii powinno być postrzegane jako istotna przewaga konkurencyjna.

Pozyskiwanie energii z biogazu jest zgodne z zasadami trwałego rozwoju

Wytwarzanie energii zgodnie z zasadami trwałego (zrównoważonego) rozwoju pozwala zaspokajać potrzeby obecnego pokolenia, a jednocześnie nie zmniejsza zdolności do zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń. Wytwarzanie energii w mikrobiogazowniach bierze udział w pokrywaniu potrzeb energetycznych, a  jednocześnie zastępuje paliwa kopalne i znacznie zmniejsza emisję gazów cieplarnianych.

Na 1 kg ekwiwalentu CO2 redukowanego w wyniku zastąpienia paliw kopalnych biogazem

otrzymuje się dodatkowo około 1 kg ekwiwalentu CO2 (głównie z metanu) redukowanego

przez zastąpienie tradycyjnego sposobu gospodarowania odchodami zwierzęcymi  ich fermentacją w biogazowni

 To podwaja redukcję emisji!!! (przeciętnie dla wybranych krajów UE)

strona projektu

Informacje dla decydentów politycznych

Raport

Co decydenci polityczni powinni wiedzieć o mikrobiogazowniach

Dalej

Korzyści społeczno-ekonomiczne z funkcjonowania mikrobiogazowni

Language

Informuj mnie

Sign up
Share This