BioEnergy Farm II – Instrumenty

Poprzez te trzy główne działania: publikowanie obiektywnych informacji o rynku, przewodników dotyczących wdrażania i wykonywanie analiz opłacalności, staramy się stymulować rozwój obiecującego rynku mikrobiogazowni rolniczych w Europie.

Aby zrealizować cele projektu, opracowaliśmy między innymi przegląd rynku z informacjami o technologiach, dostawcach, kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz przykładami najlepszych praktyk z państw uczestniczących w projekcie.

Opracowaliśmy również przewodnik na temat budowy i eksploatacji mikrobiogazowni rolniczej. Jest on bardzo przydatny dla rolników rozważających instalację do produkcji biogazu. Przewodnik opisuje krok po kroku procedurę, harmonogram działań i nie tylko.

Jeśli interesuje Państwa aspekt ekonomiczny, mogą Państwo wykonać szybką analizę online, która pozwoli wstępnie oszacować opłacalność mikrobiogazowni w Państwa gospodarstwie. Jeśli wynik wstępnej analizy będzie pozytywny, mogą Państwo poprosić jednego z naszych ekspertów o pomoc w przeprowadzeniu dokładniejszych obliczeń i opracowaniu biznesplanu.

Language

Informuj mnie

Sign up

Share This