Czy korzystne dla sektora biogazowni rolniczych było wprowadzenie tzw. błękitnych certyfikatów? Jaka jest obecna sytuacja na rynku tych certyfikatów? Jakich zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii potrzebuje sektor biogazowni? Na te i inne pytania odpowiada pani Sylwia Koch-Kopyszko, prezes zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI). (Pełny artykuł)

 

 

Share This