20160405_101147Program szkolenia rolników i doradców rolniczych  w ramach projektu BioenergyFarm 2, Szepietowo,  5 kwietnia 2016 r.

W dniu 5 kwietnia, w Szepietowie, odbyło się szkolenie w ramach projektu BioEnergyFarm2 (BEF2). Podczas wydarzenia uczestniczyli przede wszystkim rolnicy i doradcy rolniczy. Zostali oni poinformowani o założeniach projektu, o możliwościach, które wiążą się z uczestnictwem w nim. Przybliżono również tematykę odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiogazowni. Po części teoretycznej odbyła się również wizyta do biogazowni.

Spotkanie rozpoczęło się od oficjalnego powitania uczestników oraz przedstawienia projektu BEF2. Pan Marek Amrozy z Narodowej Agencji Poszanowania Energii (NAPE) wraz z Panem Edwardem Majewskim z Fundacji Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu (FNEA) przywitali zgromadzonych uczestników. W tej części zostały przybliżone sam projekt, jak i jego najważniejsze cele tj.: upowszechnianie wiarygodnych i bezstronnych informacji o możliwościach budowy i eksploatacji małych biogazowni rolniczych, opracowanie i udostępnienie narzędzi i poradników pozwalających zainteresowanym racjonalnie przeanalizować rozpatrywaną inwestycję oraz przeszkolenie grupy rolników oraz doradców rolniczych. W ten sposób goście zostali wprowadzeni do tematyki szkolenia.

Podczas drugiego wykładu pan Marek Amrozy, zaprezentował odnawialne źródła energii (OZE), ich podstawowy podział, korzyści wynikające z zastosowanie OZE ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstwa rolnego. Jedną z największych nadziei wiąże się z rozwojem mikrobiogazowni na terenach wiejskich. Można je traktować jako prosumenckie źródło energii, które przy odpowiednim zaprojektowaniu może produkować energię na potrzeby własne gospodarstwa z wykorzystaniem lokalnie dostępnych substratów. Takie rozwiązanie minimalizuje zapotrzebowanie na konwencjonalną energię elektryczną, a czasem również cieplną i chłód, które są pokryte przez własną biogazownię.

W kolejnej części temat substratów rozwinęła Pani Magdalena Szymańska z Fundacji Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu (FNEA). Omówiła ona czym i jakie mogą być substraty, ich możliwości wykorzystania oraz zagospodarowanie nawozowe pofermentu. Jak się okazuje, opłacalność inwestycji w mikrobiogazownię jest uzależniona od doboru wielkości instalacji, ale także od rodzaju i jakości substratów i od tego czy są one sprowadzane z oddalonych miejsc czy z okolicznych gospodarstw czy nawet własnego. Odpowiednie zagospodarowanie nawozowe pofermentu może również polepszyć opłacalność omawianej inwestycji.

O uwarunkowaniach ekonomicznej efektywności inwestycji w mikrobiogazownie mówił pan Edward Majewski, również z Fundacji FNEA. W celu przedstawienia konkretnych przykładów zapoznał on uczestników szkolenia z bezpłatnym kalkulatorem opłacalności inwestycji w biogazownie (Off-line Tool), za pomocą którego każdy rolnik może w uproszczony sposób obliczyć koszt mikroinstalacji biogazowej w swoim gospodarstwie. Gdy zainteresowany będzie chciał przeprowadzić dokładniejszą analizę, specjalnie wyszkoleni konsultanci mogą bezpłatnie pomóc w takich obliczeniach.

Po części teoretycznej nastąpiła wizyta w pobliskiej biogazowni w miejscowości Wojny Wawrzyńce. Rolnicy oraz doradcy mogli zapoznać się ze sposobem działania i obsługą instalacji o mocy około 1,2 MWe w której substratami są głównie kiszonki z kukurydzy i żyta. Biogaz powstały w procesie fermentacji beztlenowej spalany jest w silniku CHP. Ciepło oraz energia elektryczna powstałe w ten sposób wykorzystywane są do produkcji peletu. Właściciele biogazowni podzielili się z uczestnikami swoim doświadczeniem we wdrażaniu tak dużej inwestycji i wyrazili nadzieję, że również biogazownie małej mocy zaczną być coraz powszechniej realizowanymi projektami.

autor: mgr. inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

20160405_14081520160405_14204820160405_142843 20160405_14544420160405_14492220160405_141301

Share This