Szanowni Czytelnicy,

zachęcamy do zapoznania się z notatką ze spotkania Branży Biogazowej, czerwiec 2016, prezentacja Pani Sylwii Koch-Kopyszko pt. „Najważniejsze dla biogazowni poprawki zgłoszone do nowelizacji ustawy o OZE” i wnioski odnośnie zmian w ustawie o OZE.

Losy Ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) od wielu lat wciąż się zmieniają. W maju tego roku prace nad nowelizacją Ustawy nabrały większego tempa i udało się ją po wielu trudach ogłosić. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 476) wpłynął 6 maja 2016 roku do Sejmu. W między czasie odbyły się czytania na posiedzeniach Sejmu, projekt trafił również do dalszych prac do komisji energii i skarbu państwa (zgłoszono poprawki, z których przegłosowano 9). 14 czerwca projekt trafił na jeden dzień do Senatu, gdzie senatorowie wnieśli kolejne poprawki. Ostatecznie Prezydent podpisał Ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw i wejdzie ona w życie dnia 1 lipca br.

Jakie będą nowe-stare zasady regulujące rozwój biogazowni w Polsce? Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych informacji związanych z Ustawą o odnawialnych źródłach energii, jej nowelizacją oraz ich wpływem na biogazownie.

Spółdzielnia energetyczna

W ramach działalności spółdzielni energetycznych (działających na obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich) może być wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu na potrzeby własne lub jej członków:

  • energii el. w instalacjach OZE o łącznej mocy nie większej niż 10 MW lub
  • biogazu w instalacjach OZE o rocznej wydajności nie większej niż 40 mln m³ lub
  • ciepła w instalacjach OZE o łącznej mocy osiągalnej w skojarzeniu nie większej niż 30 MW.

Mikroinstalacja biogazu rolniczego

Wydzielenie mikroinstalacji biogazu rolniczego. Jest to instalacja OZE o rocznej wydajności biogazu rolniczego do 160 tys. m³. Zarówno wytwórca biogazu w takiej instalacji, jak i wytwórca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji (będący osobą fizyczna wpisaną do ewidencji producentów) będą mogli sprzedać:

  • energię elektryczną lub ciepło wytworzone z biogazu rolniczego w mikroinstalacji,
  • biogaz rolniczy wytworzony w mikroinstalacji biogazu rolniczego.

Świadectwa energetyczne

Dla energii elektrycznej wytworzonej w biogazowniach rolniczych wyodrębniono osobne świadectwo pochodzenia.  Dodatkowo wyszczególniono osobny obowiązek umorzenia certyfikatów za energię wyprodukowaną w biogazowniach rolniczych – do poziomu 0,65 % na rok 2016.

System aukcyjny

W koszykach aukcyjnych uwzględniono odrębnie instalacje w tym oddzielny dla instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej. W latach 2016-2018 cena referencyjna w aukcjach nie będzie mogła być niższa dla biogazowni rolniczych niż 550 zł/MWh.

Bibliografia:

  1. Spotkanie Branży Biogazowej, czerwiec 2016, prezentacja Pani Sylwii Koch-Kopyszko pt. „Najważniejsze dla biogazowni poprawki zgłoszone do nowelizacji ustawy o OZE”
  2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
  3. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

opracował: mgr.inż. Kamil Różycki, NAPE S.A.

Share This