Mikrobiogazownie rolnicze

Instalacje biogazowe mają różne rozmiary i właściwości. Niedawno na rynku pojawiły się fermentatory odchodów zwierzęcych dla gospodarstw rolnych, które produkują biogaz z samych odchodów lub z niewielkim udziałem kosubstratów. Rozwiązanie to może zainteresować hodowców zwierząt. Stwarza ono możliwość produktywnego wykorzystania odchodów zwierzęcych.

Share This