BioEnergy Farm 2

 

Podsumowanie

W większości krajów europejskich sektor biogazowy na początku wykorzystywał obornik w połączeniu z kosubstratami takimi jak kukurydza, pszenica, trawa itd., które mogą być również stosowane jako pasza dla zwierząt. W trakcie realizacji pierwszego projektu BioEnergy Farm, informującego o kofermentacji i wspierającego rolników w tworzeniu biznesplanów, zauważyliśmy, że opinia na temat dużych instalacji kofermentacyjnych stała się bardziej negatywna w ostatnich latach. W krajach takich jak Holandia, Niemcy czy Belgia, kwestia wykorzystywania roślin jadalnych i pasz jako paliwo stała się dyskusyjna. Również opłacalność kofermentacji gwałtownie się obniżyła, razem z ograniczeniem finansowania i większymi kosztami biomasy. W związku z tym, zainteresowanie kofermentacją w Niemczech, Belgii i Holandii znacznie zmalało.

Wyniki analiz przeprowadzonych przy pomocy kalkulatora, który opublikowaliśmy w pierwszym projekcie BioEnergy Farm, pokazują, że rolnicy są zainteresowani głównie małymi instalacjami, które fermentują odchody zwierzęce z ich własnych gospodarstw. Podobne opinie wyrażali uczestnicy warsztatów i wycieczek dla rolników zorganizowanych w ramach projektu. W Belgii popularyzacja mikrobiogazowni w ostatnich latach postępuje tak szybko, że stanowią one obecnie większość istniejących instalacji. Projekt BioEnergy Farm 2 skupia się na mikrobiogazowniach rolniczych, które wykorzystują jako paliwo odchody zwierzęce i resztki pasz z gospodarstwa.

W ramach projektu rolnicy są informowani o możliwościach i dostępnych opcjach mikroinstalacji. Oferujemy bezpłatną pomoc w ocenie opłacalności mikrobiogazowni dla indywidualnych gospodarstw. Te indywidualne analizy wykonalności uwzględniają różne warianty wykorzystania biogazu, jak np. produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, wzbogacanie biogazu w celu sprzedaży do sieci, produkcja ciepła w kotle na biogaz, czy produkcja paliwa transportowego. Aby zwiększyć opłacalność mikroinstalacji, uwzględniamy również obróbkę masy pofermentacyjnej w celu uzyskania lepszej jakości nawozów. Ta metoda zagospodarowania odchodów zwierzęcych jest przyjazna dla środowiska, obniża emisję metanu związaną ze składowaniem obornika. W ramach projektu przeanalizowaliśmy bariery prawne i finansowe, aby przygotować przewodnik dla polityków, jak wykorzystać potencjał mikrobiogazowni rolniczych wpierając ich rozwój.

Language

Informuj mnie

Sign up

Share This