Przegląd rynku

Przesuń kursor myszy nad punktami na mapie, aby uzyskać więcej informacji na temat mikrobiogazowni w Europie.

 

 

Przykłady

Projekt BioEnergy Farm 2, współfinansowany przez UE, ma za zadanie przedstawić Państwu obiektywne informacje na temat rynku technologii mikrobiogazu. Prezentujemy informacje na temat potencjału rynku lokalnego, uwarunkowań prawnych i finansowych oraz przegląd istniejących mikrobiogazowni rolniczych w poszczególnych krajach. Poniżej znajdą Państwo ulotki z opisami przykładowych instalacji.  

Studzionka

Polska – Biogazownia zbudowana metodą gospodarczą

Holandia

Holandia – Microferm

Polska - Biolectric

Biolectric, w Polsce przy współpracy z SOLAR Naturalna Energia

Niemcy

Niemcy – Dynaheat

Belgia

Belgia – Biolectric

Pobierz cały raport

Mikrobiogazownie w krajach UE

Language

Share This