Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z relacją, mgr. inż. Kamila Różyckiego (NAPE S.A.), z konferencji „Bioenergia w rolnictwie”, która odbyła się 21.01.2016 roku w Poznaniu w ramach Premier Polagry.

Konferencja „Bioenergia w rolnictwie” – relacja z wydarzenia

SAM_1371

21 stycznia 2016 roku w ramach Międzynarodowych Targów Rolniczych Polagra – Premiery, odbyła się konferencja pt. „Bioenergia w rolnictwie”, której głównym organizatorem był miesięcznik Czysta Energia oraz MTP. Nasi przedstawiciele uczestniczyli w tym wydarzeniu, będąc jednym z prelegentów. Zapraszamy na relację z tego zdarzenia.

Od pewnego czasu coraz większe znaczenie zyskuje idea rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz zastosowanie innowacji. Jednym z obszarów naszego kraju, w którym możliwe jest zrealizowanie tego celu jest polska wieś. Podczas konferencji „Bioenergia w rolnictwie” spotkali się specjaliści z całej Polski, zarówno kadra naukowa, jak i reprezentanci firm branżowych. Szczególnymi gośćmi byli jednak rolnicy, którzy chcieli zdobyć wiedzę, która pomoże im zdecydować jakie odnawialne źródła energii mogą zastosować we własnym gospodarstwie rolnym.

Po przywitaniu gości i wprowadzeniu w tematykę oźe, pani Urszula Wojciechowska, redaktor naczelna „Czystej Energii” przekazała głos prof. Januszowi Gołaszewskiemu z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który opowiedział czym jest biomasa oraz jak można ją racjonalnie wykorzystać.

Druga prezentacja została przedstawiona przez naszego przedstawiciela, Łukasza Hadę. W pierwszej części swojego wystąpienia przybliżył on wszystkim uczestnikom informacje na temat mikrobiogazowni rolniczych oraz ich znaczeniu w rozwoju energetyki prosumenckiej. W drugiej części można było posłuchać  o projekcie BioEnergy Farm 2, w którym uczestniczy wiele organizacji europejskich, w tym Narodowa Agencja Poszanowania Energii. Program ten ma na celu stymulację rozwoju rynku mikrobiogazowni poprzez dostarczenie uporządkowanej, teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej mikrobiogazowni, wykorzystania biogazu i zagospodarowania pofermentu, a także wspieranie zainteresowanych rolników poprzez  bezpłatne wykonywanie analiz wykonalności takiej inwestycji. Projekt skupia się na wytwarzanie biogazu w mikroskali w procesie fermentacji beztlenowej dostępnych na miejscu gnojowicy i obornika, a także odpadów produkcji rolnej. Więcej o projekcie można przeczytaj na stronie https://www.bioenergyfarm.eu/pl/.

W kolejnej części wydarzenia głos zabrał dr. inż. Wojciech Czekała z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu kontynuując temat biogazowni, przeanalizował rynek biogazowni i perspektywy jego rozwoju. Następnie, prof. Adam Cenian z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, przybliżył jakie technologie rozproszonej ekoenergetyki można zastosować w rolnictwie.

Aby odnawialne źródła mogły się stabilnie rozwijać, jednocześnie przynosząc jej użytkownikom akceptowalny zwrot inwestycji,  potrzebne są odpowiednie technologie magazynowania energii. Na zakończenie pierwszej sesji, Pan Radosław Gutowski, dyrektor marketingu w Impact Clean Power Technology, uświadomił uczestników jak istotnym elementem instalacji oźe może stać się akumulator dający możliwość magazynowania energii w momencie gdy jest ona produkowana, a gdy niekoniecznie występuje na nią zapotrzebowanie.

Podczas przerwy kawowej nawiązały się pierwsze rozmowy pomiędzy uczestnikami konferencji. Również projekt BioEnergy Farm 2 cieszył się zainteresowaniem i udało nam się przeprowadzić kilka interesujących rozmów.

Drugą część wydarzenia rozpoczął pan Andrzej Bobrowski, były dyrektor ARR, prezentując biogazownie rolnicze, jako technologię „trzeciej generacji”. Chociaż do chwili obecnej w Polsce wybudowano tylko kilkadziesiąt instalacji tego typu, w przypadku sprzyjających warunków prawnych mogłyby się stać one jednym z najkorzystniejszych rozwiązań dla rolników posiadających gospodarstwo rolne i lokalne substraty.

Za jedno z paliw odnawialnych uznaje się również rośliny energetyczne. Czy w nowym podejściu do energetyki jest miejsce na dalszy rozwój plantacji tych roślin? Podczas swojej prezentacji próbował na to pytanie odpowiedzieć pan Ryszard Gajewski. Przedstawił on innowacyjny sposób analizy jakościowej tego typu plantacji na podstawie zdjęć satelitarnych.

Oprócz biomasy drzewnej, występuje także biomasa niedrzewna w postaci słomy, siana. Pan Roman Długi z firmy Asket zaprezentował ekonomiczne aspekty stosowania agrobiomasy, porównując ją z innymi źródłami energii. Śledząc prezentację można było poznać zalety tej metody i przekonać się o jej wyższości nad konwencjonalnymi odpowiednikami.

Jedną z najprężniej rozwijających się technologii odnawialnych w Polsce i na świecie jest fotowoltaika. Pan Emil Cwalina z Eco-Technologis opowiedział o metodach pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, a następnie podzielił się swoimi doświadczeniami uzyskanym podczas wykonania wielu instalacji PV. Jak się okazuje, w gospodarstwie rolnym, które posiada wiele połaci dachowych, jest dużo niezagospodarowanego miejsca, na którym można zainstalować instalacje fotowoltaiczne. Przewiduje się, że w najbliższym czasie będzie to jedno z najszybciej rozwijających się źródeł pozyskiwania energii na świecie. W Polskich warunkach najkorzystniejszym rozwiązaniem jest produkcja energii, w ilości którą sami będziemy w stanie zużyć.

Aby odnawialne źródła energii były stosowane zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i ogólnie w kraju, potrzebne są odpowiednie uwarunkowania prawna stymulujące ich zrównoważony rozwój. Pan Maciej Ćwil, wiceprezes PIGEOR, omówił ustawę OZE i przepisy wykonawcze w kontekście rozwoju czystej energii. Obecnie, gdy ustawa została znowelizowana, a jej końcowa wersja wciąż nie jest znana, inwestorzy nie są przekonani czy warto zainwestować w budowę instalacji produkujących energię z odnawialnych źródeł energii. Są jednak pewne możliwości finansowania inwestycji OZE, o których dokładnie opowiedział pan Wiesław Wasilewski z BIG-POL. Okazuje się, że jest wiele programów wsparcia i chcąc wybudować instalację OZE można uzyskać bardzo korzystne wsparcie. Wszystko zależy jednak od miejsca inwestycji, gdyż różnie rozwinięte rejony Polski mogą otrzymać różnorodną pomoc.

Po wystąpieniu prelegentów nastąpiła burzliwa dyskusja, którą poprowadził pan Michał Ćwil. Zgromadzona publiczność miała możliwość zadania pytań prelegentom. Jak można było się spodziewać, zgromadzeni goście zgadzają się z potrzebą rozwoju odnawialnych źródeł energii. Obecne ramy prawne nie są jednak sprzyjające i ciężko przewidzieć jak będzie wyglądała sytuacja w najbliższym czasie. Przewiduje się jednak, że rok 2016 może przynieść zmiany w sektorze OZE w Polsce, trzeba jednak na nie zaczekać.

Jak zapewnili organizatorzy w najbliższym czasie pojawią się na ich stronie internetowej prezentacje z wyżej zrelacjonowanej konferencji.

SAM_1377

mgr inż. Kamil Różycki

Share This