W dnich 13-14 kwietnia 2016 roku we Wrocławiu odbyły się Międzynarodowe Targi Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej. Podczas drugiego dnia uczestniczyliśmy w Konferencji pt. „Rolnik z energią. OZE przyszłością polskiego rolnictwa”, podczas której przedstawiliśmy wykład pt. „Mikrobiogazownie rolnicze szansą na rozwój energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich – projekt Bioenergy Farm 2”. Zapraszamy na relację z wydarzenia.

Dzień rolnictwa był wydarzeniem, które było skierowane przede wszystkim do środowisk rolniczych. Podczas spotkania uczestnicy mogli się dowiedzieć jakie korzyści można osiągnąć poprzez zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenach wiejskich. Konferencja składała się z czterech bloków tematycznych:

  1. I Blok: Wprowadzenie i powitanie
  2. II Blok: Biogaz siłą napędową polskiego rolnictwa
  3. III Blok: Fotowoltaika dla rolnika
  4. IV Blok: Rolnik z pompą…ciepła

Po uroczystym powitaniu i wprowadzeniu słuchaczy do tematu jakim jest rola OZE w polskim rolnictwie nastąpiła prezentacja Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Ośrodek ten bardzo aktywnie angażuje się w promowanie idei zastosowanie OZE, między innymi poprzez organizację szkoleń i innych kampanii edukacyjnych. Następna część dotyczyła finansowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Jak się okazuje jest wiele możliwości, dzięki którym rolnik może otrzymać kredyt czy nawet dofinansowanie do zakupu i instalacji urządzeń wytwarzających energię z OZE.

W drugim bloku tematycznym, związanym z biogazem, pojawiły się dwa wystąpienia. Podczas pierwszego z nich, ukazana została prezentacja działań Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, której celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem: projektów edukacyjno-informacyjnych z zakresu odnawialnych źródeł energii. Wśród nich są również projekty informujące o korzyściach płynących z wykorzystania biogazu oraz zagospodarowania pofermentu. Następnie, pan Łukasz Hada z Narodowej Agencji Poszanowania Energii przedstawił uczestnikom spotkania korzyści związane z rozwojem energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich dzięki budowie mikrobiogazowni. Jednym z działań edukacyjno-technicznych było zapoznanie słuchaczy z projektem BioEnergy Farm 2. Program ten ma na celu pomóc rolnikom w bezpłatnej ocenie wykonalności i tworzeniu biznesplanów dla mikrobiogazowni rolniczych, w których głównym substratem są zwierzęce odchody (więcej informacji o projekcie).

W kolejnych blokach tematycznych przedstawione zostały konkretne rozwiązania wykorzystane przez firmy branżowe z zakresu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła. Przedstawiciele podzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu wdrażania urządzeń produkujących energię dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Na ich podstawie przekazali oni najważniejsze informacje dotyczące  takich instalacji, zasygnalizowali czym należy się kierować przy wyborze OZE oraz wyjaśnili jakie szanse wiążą się z inwestycją w odnawialne źródła energii. Występuje wiele rozwiązań, w tym także już polskie, które pozwalają na zastąpienie energii z urządzeń „konwencjonalnych”, na rzecz „odnawialnych”. Czas zwrotu inwestycji jest z roku na rok coraz niższy, rozwiązania stają się coraz bardziej konkurencje, a co najważniejsze ich zastosowanie wpływa na redukcję emisji szkodliwych substancji do środowiska. Szczególnie tereny wiejskie są obszarem, na którym rynek odnawialnych źródeł energii ma szansę na dynamiczny rozwój. Biogazownie, panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła są coraz częściej doceniane przez rolników, którzy zaczynają zauważać ich niebagatelne zalety.

autor: mgr. inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Share This