W dniu 8 czerwca 2016 roku odbyło sie spotkanie branży biogazowej, w którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Organizatorem wydarzenia była Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI). W związku z ostatnimi pracami nad nowelizacją Ustawy o odnawialnych źródłach energii, zapoznaliśmy się między innymi ze zmianami jakie czekają rynek biogazowni.

Spotkanie rozpoczęła Pani Sylwia Koch-Kopyszko, prezes UPEBI. Po przywitaniu zgromadzonych uczestników, przedstawiła najważniejsze dla biogazowni poprawki zgłoszone do nowelizacji ustawy o OZE. W ciągu ostatnich dni zostały zaproponowane kolejne zmiany, w tym między innymi wydzielenie „mikroinstalacji biogazu rolniczego”, która jest instalacją odnawialnego źródła energii o rocznej wydajności biogazu rolniczego do 160 tys. m³. Wprowadzono także zmiany umożliwiające sprzedaż energii oraz biogazu przez rolników prowadzących gospodarstwa rolne bez konieczności rejestracji odrębnej działalności gospodarczej. Wyodrębniono także osobne świadectwa pochodzenia dla energii z biogazowni rolniczych. Aby zapewnić rozwój biogazowni, wyszczególniono również osobny obowiązek umorzenia certyfikatów za energię wyprodukowaną w biogazowniach rolniczych – do poziomu 0,65 % na rok 2016. System akucyjny też czekają pewne zmiany. W koszykach aukcyjnych uwzględniono odrębnie instalacje: członków klastra, spółdzielni energetycznej oraz wykorzystujące wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej. Dla biogazowni rolniczych cena referencyjna dla aukcji, które zostaną zorganizowane w latach 2016-2018 nie będzie mogła być niższa niż 550 zł/MWh. Trzeba pamiętać, że to tylko część zmian jakie są proponowane w nowelizacji Ustawy OZE. W dniu 7 czerwca w Sejmie został przyjęty projekt nowelizacji ustawy o OZE i Ustawa została skierowana do II czytania w Sejmie. W tym miejscu znajduje się dotyczące tego sprawozdanie wraz z aktualnym projektem nowelizacji.

Swoje prezentacje przedstawili także inni znakomici goście. Po krótkim przemówieniu Pana Artura Zawiszy, który uczestniczy w tworzeniu poprawek „biogazowych” do nowelizacji ustawy OZE pojawił się Pan Jarosław Wiśniewski z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego wystąpienie miało na celu przedstawienie projektowanych zmian dotyczących ustawy nawozowej oraz dyrektywy azotanowej i metanowej w kontekście funkcjonowania biogazowni. Jedną ze zmian jest nazwanie pofermenu „produktem biogazowym”.

Następnie został omówiony przez Pana Michała Tarkę z Operatora Systemu Aukcji Sp.z o.o. model realizacji biogazowni rolniczej w nowych uwarunkowaniach prawno-gospodarczych.

W związku z nowelizacją Ustawy o OZE pojawia się dużo wątpliwości i pytań. Szanse i zagrożenia dla rynku biogazowego, jakie pojawiają się po wejściu w życie tej nowelizacji zostały zaprezentowane przez Pana dr Christiana Schnella z firm Solivan Adwokaci i Radcy Prawni.

Każda biogazownia powinna być ubezpieczona. O szansach związanych z grupowym ubezpieczeniem wielu biogazowni opowiedział Pan Mirosław Kreczman reprezentujący VERSO Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp.z o. o. Okazuje się, że dzięki ubezpieczeniu w wielkiej skali, zmniejszają się między innymi koszty ubezpiczenia dla jednej biogazowni.

Jednym z gości wydarzenia był Pan poseł Ireneusz Zyska, który również powiedział kilka optymistycznych słów o przyszłości biogazowni rolniczych. W związku z wciąż trwającymi pracami w Sejmie, można było dowiedzieć się na jakim etapie jest nowelizacja ustawy OZE. Informacje na temat jej ostatecznej wersji pojawią się jeszcze w czerwcu tego roku. Dla branży biogazowej pojawia się zielone światło. Czy planowane zmiany pozwolą, aby biogazwonie rolnicze w Polsce mogły wreszcie zacząć się rozwijać? Wkrótce się przekonamy.

Zapraszamy również na naszą fotorelację z wydarzenia:

 

 

Share This