Zapraszamy do zapoznania się z przepisami dotyczącymi biogazu rolniczego zawartymi w Ustawie z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie 1 lipca 2016 r.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Share This